loader image

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” organizează o școală de vară în perioada 30 iunie – 14 iulie 2019

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează Școala de vară „Reacționează Chimic cu Mediul de la TUIASI” – RCM TUIASI, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități, finanțată prin Proiectul privind învățământul secundar (ROSE).

Programul de vară va avea o durată de două săptămâni (14 zile), inclusiv sâmbăta și duminica.

Proiectul de vară se va desfășura pe parcursul a trei ani, în perioada 2019 – 2021 (în lunile iunie-iulie) și este dedicat unui număr de 150 de elevi din clasele terminale de liceu aflați în situații de risc, aparținând unor grupuri dezavantajate socio-economic.

Condiții de participare. Participanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii :

Modalitatea de selecție. În procesul de selecție se vor respecta prevederile Proiectului ROSE, acordându-se prioritate elevilor care se încadrează în una sau mai multe categorii definite ca fiind de risc (provin din familii cu venituri mici, sunt istoric discriminați pe baza etniei, trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate, au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate sau au cerințe educaționale speciale).

Dosarul de participare va conține :

  • copie CI elev ;
  • copie CI părinte/tutore instituit legal; pe verso, titularul CI va declara că este de acord ca fiul/fiica (nume, prenume) să participe la Școala de vară organizată la Facultatea de Inginerie Chimică „Cristofor Simionescu” din Iași, și își va adăuga numele, prenumele și semnătura ;
  • adeverință de elev; pe verso, dirigintele/directorul unității de învățământ va aviza participarea elevului la școala de vară, menționând că acesta nu a avut abateri disciplinare în cursul anului școlar;
  • adeverință de la medicul de familie al elevului, în care să se menționeze – dacă este cazul – bolile cronice de care suferă elevul și tratamentul pe care îl urmează (se va păstra cu strictețe confidențialitatea acestor informații – vor fi transmise exclusiv medicului campusului, care va monitoriza tratamentul elevului pe perioada desfășurării programului de vară);
  • document(e) care atestă apartenența la una dintre categoriile de risc prevăzute prin proiectul ROSE.

Prin organizarea acestei Școli de vară se urmărește îndrumarea școlară și profesională a elevilor, respectiv familiarizarea lor cu mediul academic și îmbunătățirea procesului de tranziție de la învățământul liceal la cel universitar. Participarea la această Școală de Vară va fi gratuită, elevii beneficiind de servicii de transport (dus-întors), cazare și masă în Campusul Universitar „Tudor Vladimirescu” din Iași. Totodată, participanții vor beneficia constant de sprijinul personalului academic și al reprezentanților asociațiilor studențești, astfel încât să trăiască o autentică experiență studențească care să-i stimuleze să urmeze studiile universitare.

Pe parcursul a două săptămâni, elevii vor experimenta viața de student, când vor beneficia de un program diversificat: prezentarea ofertei educaționale și a facilităților oferite de TUIASI studenților, participarea la cursuri și ateliere de lucru, activități de consiliere profesională și orientare în carieră. Elevii participanți vor primi și un kit care conține rucsac, halat, agendă, pix, memory stick etc.

Program

Dimineața, de luni până vineri, în intervalul 9.00 – 13.00, se vor desfășura activități didactice, unde elevii vor participa la:

  • diverse cursuri atractive
  • ateliere de lucru.

După amiaza, de luni până vineri, în intervalul 15.00 – 17.00, se vor organiza:

  • sesiuni de consiliere și orientare profesională
  • sesiuni de dezvoltare personală și de grup.

De asemenea, pe parcursul unei zile se vor organiza vizite de studii la diverse companii de profil din orașul Iași, care vor contribui la înțelegerea ingineriei chimice, respectiv a protecției mediului în industria chimică.

În weekend se vor organiza diverse evenimente culturale (vizită Palatul Culturii, proiecție de film) sau vizite ghidate care au scopul de a descoperi obiectivele turistice ale Iașului precum: vizită la Grădina Botanică, Biblioteca Gheorghe Asachi etc. Elevii vor avea posibilitatea de a participa la activități recreativ-sportive prin intermediul cărora vor experimenta spiritul de echipă, abilitățile de lider.

Pe parcursul școlii de vară, elevii vor fi monitorizați în permanență de cadre didactice și studenți. Participanții vor fi instruiți cu privire la Regulamentul intern, pe care vor trebui să îl respecte pe perioda desfășurării proiectului.

Eventualele întrebări și solicitarea de date suplimentare pot fi adresate: Asistentului manager al proiectului, asist.dr.ing. Daniela Fighir (daniela.arsene@tuiasi.ro) sau Directorului de proiect, conf.dr.ing. Irina Cârlescu (icarlescu@ch.tuiasi.ro).

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.