loader image

Universitatea Tehnică lansează oficial proiectul AntreprenorIng, prin care se va crea o rețea de centre de pregătire în antreprenoriat la nivelul instituției

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași lansează vineri, 25 octombrie, de la ora 12.00, în Sala „Cristea Niculescu-Otin”, corpul T, Rectorat, proiectul „Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat-AntreprenorIng”, finanțat cu fonduri europene prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Cu un buget de 7.888.735,48 de lei, proiectul are ca obiectiv principal creșterea participării și a nivelului de educație pentru elevi, studenți și cadre didactice, în special pentru grupurile vulnerabile, organizat în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachiö din Iași, în perioada 2019-2021, prin asigurarea de sprijin financiar studenților și elevilor, creșterea atractivității ofertei educaționale și îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice.

Managerul proiectului este prorectorul responsabil cu activitatea didactică la nivelul universității, prof. univ. dr. ing. Neculai Seghedin.

Obiective specifice

  • asigurarea unui sistem de management și de control performant și riguros prin monitorizarea continuă a rezultatelor obținute, în vederea maximizării impactului asupra grupului țintă vizat, în cele 24 de luni de implementare.
  • creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul TUIASI, în perioada 2019-2021, pentru 500 de studenți (inclusiv studenți din grupuri vulnerabile) de la toate cele 11 facultăți din universitate.
  • conștientizarea beneficiilor educației de nivel superior și sprijinirea accesului la învățământul terțiar organizat în cadrul TUIASI, în perioada 2019-2021, pentru 300 de elevi (inclusiv elevi din grupuri vulnerabile), din care 100 elevi vor beneficia de activități remediale de la colegiile si liceele din regiunea Nord-Est.
  • îmbunătățirea nivelului de competenţe pentru 80 cadre didactice din cadrul învățământului terțiar universitar organizat în cadrul universității, în perioada 2019-2021, în ceea ce privește conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile.
  • diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar tehnic organizat în cadrul TUIASI, în perioada 2019-2021, corelate cu nevoile pieței muncii din domenii de specializare inteligente: Bioeconomia, Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate, Energie mediu și schimbări climatice, Eco-nanotehnologii și materiale avansate, Sănătate, identificate prin Strategia Națională pentru Competitivitate si Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020.
  • crearea la nivelul universității a unei rețele de centre de instruire în domeniul antreprenoriatului, cuprinzând toate cele 11 facultăți existente.
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.