loader image

Admiterea candidaților români de pretutindeni la studii de master pe locuri la buget – 2020

Sesiunea de toamnă – septembrie 2020

 • Înscrierea candidaților (online): 9 – 17 septembrie
 • Afișare rezultate: 20 septembrie
 • Depunere acte în original: 21 – 23 septembrie

Numărul de locuri

Facultate Locuri buget
Automatică și calculatoare 4
Inginerie chimică și protecția mediului 5
Construcții și instalații 5
Construcții de mașini și management industrial 5
Design industrial și managementul afacerilor 6
Electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 4
Hidrotehnică, geodezie și ingineria mediului 7
Inginerie electrică, energetică și informatică aplicată 7
Mecanică 3
Știința și ingineria materialelor 6
TOTAL52

Sesiunea de vară – iulie 2020

Înscrierea la studii de masterat pe locuri la buget (Românii de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Croația, Ungaria, Grecia şi Diaspora, absolvenți cu diplomă de licență obținută în România, alt stat membru UE, Republica Moldova sau alte state terțe UE care au absolvit programe de studii de licență acreditate).

Candidații români de pretutindeni nu plătesc taxă de înscriere.

Înscrierea candidaţilor se va face online, în perioada 13 iulie – 1 august 2020

Admitere: 13 iulie – 2 august 2020

Afișare rezultate: 3 august 2020

Confirmarea locului (depunerea actelor în original): 26 august – 5 septembrie 2020:
Luni – vineri, între orele 10:00 – 15:00, la Rectorat (corp T, etaj 1, camera B102)

Candidaţii care până la această dată nu au adus actele de studii în original pierd locul ocupat.

Rezultatele finale: 6 septembrie 2020

Numărul de locuri

FacultateaTotal locuri
buget
din care
cu bursă
din care fără bursă
fără taxă
Facultatea de Automatică şi Calculatoare1138
Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial1138
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii18612
Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor18414
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației11  38
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului13310
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului17512
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată15312
Facultatea de Mecanică1358
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor1138
TOTAL13838100

Documente necesare

 1. Cererea de înscriere (se completează online)
 2. Original şi copie după diploma de bacalaureat
 3. Original şi copie după foaia matricolă privind studiile liceale
 4. Original şi copie după diploma de licenţă
 5. Original şi copie după foaia matricolă (supliment la diplomă)
 6. Copie după certificatul de naştere
 7. Copie după certificatul de căsătorie – dacă este cazul
 8. Adeverinţă medicală tip
 9. Copie după buletinul de identitate / cartea de identitate
 10. Copie după anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
 11. Copie după paşaport

Date de contact:
E-mail: admissions@tuiasi.ro
Telefon: 0232.702.468


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.