loader image

Admitere masterat 2023 – candidați români de pretutindeni

Înscrierea la studii universitare de masterat pe locuri la buget (Românii de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Croația, Ungaria, Grecia, şi Diaspora, absolvenți cu diplomă de licență obținută în România, alt stat membru UE, Republica Moldova sau alte state terțe UE care au absolvit programe de studii de licență acreditate).

Repartizarea cifrei de școlarizare pe facultate și domeniu de studiu poate fi consultată la linkul următor.

Selecția candidaților este pe baza mediei la proba de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (interviu onsite / online) și a mediei examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma), iar formula de calcul se regăsește pe site-ul fiecărei facultăți în parte.

Nu este taxă de înscriere.

Sesiunea iulie 2023

  • Înscrierea candidaților: 10 – 23 iulie
  • Admitere: 20 – 25 iulie
  • Afişarea rezultatelor preliminare: 26 iulie
  • Depunere contestații: 26 – 27 iulie
  • Depunere acte în original: 27 – 28 iulie
  • Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie
  • Depunere acte în original: 30 – 31 iulie

Contact

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:

E-mail: admissions@tuiasi.ro
Telefon: 0232.702.468


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.