loader image

Admiterea candidaților români de pretutindeni la studii de master pe locuri la buget – 2022

Înscrierea la studii de masterat pe locuri la buget (Românii de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Croația, Ungaria,  Grecia, şi Diaspora, absolvenți cu diplomă de licență obținută în România, alt stat membru UE, Republica Moldova sau alte state terțe UE care au absolvit programe de studii de licență acreditate):

Nu este taxă de înscriere.

Sesiunea iulie 2022

  • Înscrierea candidaților: 11 – 20 iulie
  • Admitere: 22 iulie
  • Afişarea rezultatelor preliminare: 23 iulie
  • Depunere contestații: 23 iulie
  • Depunere acte în original: 25 – 29 iulie
  • Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie

Contact: admissions@tuiasi.ro; telefon: +40232702468

Numărul de locuri – iulie 2022

Facultate Locuri buget
Automatică și calculatoare7
Inginerie chimică și protecția mediului9
Construcții și instalații13
Construcții de mașini și management industrial7
Design industrial și managementul afacerilor11
Electronică, telecomunicații și tehnologia informației7
Hidrotehnică, geodezie și ingineria mediului7
Inginerie electrică, energetică și informatică aplicată8
Mecanică15
Știința și ingineria materialelor5
TOTAL89

Contact

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:

E-mail: admissions@tuiasi.ro
Telefon: 0232.702.468


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.