loader image

Admiterea candidaților români de pretutindeni la studii de master pe locuri la buget – 2021

Înscrierea la studii de masterat pe locuri la buget (Românii de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Croația, Ungaria,  Grecia, şi Diaspora, absolvenți cu diplomă de licență obținută în România, alt stat membru UE, Republica Moldova sau alte state terțe UE care au absolvit programe de studii de licență acreditate):

Nu este taxă de înscriere.

Calendar admitere – septembrie 2021

  • Înscrierea candidaţilor: 6 – 21 septembrie
  • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 6 – 22 septembrie
  • Afişarea rezultatelor: 23 septembrie
  • Depunere acte în original: 23 – 24 septembrie
  • Rezultate finale: 25 septembrie

Calendar admitere – iulie 2021

Înscrierea candidaţilor se va face online, în perioada:  12  – 21 iulie 2021

Admitere: 12 – 23 iulie 2021

Afișare rezultate preliminare: 24-30 iulie 2021, conform calendarului fiecărei facultăți.

Confirmarea locului (depunerea actelor în original): 26 – 30 iulie 2021

Pentru confirmare: luni-vineri, între 10.00 și 15.00, la Rectorat, corp T, etaj 1, camera B102.

Candidaţii care până la această dată nu au adus actele de studii în original pierd locul ocupat.

Rezultatele finale: 30 iulie 2021

Numărul de locuri – iulie 2021

Facultate Locuri buget
Automatică și calculatoare7
Inginerie chimică și protecția mediului10
Construcții și instalații12
Construcții de mașini și management industrial7
Design industrial și managementul afacerilor11
Electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale7
Hidrotehnică, geodezie și ingineria mediului8
Inginerie electrică, energetică și informatică aplicată9
Mecanică10
Știința și ingineria materialelor7
TOTAL88

Contact

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:

E-mail: admissions@tuiasi.ro
Telefon: 0232.702.468


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.