preloder

Admiterea candidaților români de pretutindeni la studii de master pe locuri la buget

ÎNSCRIERE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019:
9 – 12 septembrie, între orele 10 – 15, corp T, etaj 1, camera B102

10 locuri studii universitare de masterat buget, fără taxă


Sesiunea iulie 2019:

Rezultatele admiterii la master 2019 – etapa a II-a

Rezultatele admiterii la master 2019

Înscrierea candidaţilor

15 iulie – 20 iulie 2019

Luni- Vineri, orele 10:00 – 15:00, Rectorat, corp T, etaj 1, camera B102

Înscrierea la studii de masterat pe locuri la buget (Românii de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Bulgaria, Croația, Ungaria, Grecia şi Diaspora, absolvenți cu diplomă de licență obținută în România, alt stat membru UE, Republica Moldova sau alte state terțe UE care au absolvit programe de studii de licență acreditate).

Candidații români de pretutindeni nu plătesc taxă de înscriere.

Afişarea rezultatelor: 22 iulie 2019.

Termen limită completare dosare cu acte în original: 27 iulie 2019.

Candidaţii care până la această dată nu au adus actele de studii în original, pierd locul ocupat.

Rezultatele finale: 27 iulie 2019.

Numărul de locuri

FacultateaTotal locuri bugetdin care cu bursădin care fără bursă fără taxă
Facultatea de Automatică şi Calculatoare532
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”853
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii1073
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial532
Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor9  54
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei532
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată633
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului633
Facultatea de Mecanică752
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor532
TOTAL664026

Documente necesare

 1. Cererea de înscriere (se completează în momentul depunerii dosarului);
 2. Original şi copie după diploma de bacalaureat;
 3. Original şi copie după foaia matricolă privind studiile liceale;
 4. Original şi copie după diploma de licenţă;
 5. Original şi copie după foaia matricolă (supliment la diplomă);
 6. Copie după certificatul de naştere;
 7. Copie după certificatul de căsătorie – dacă este cazul;
 8. Adeverinţă medicală tip;
 9. Copie după buletinul de identitate / cartea de identitate;
 10. Copie după anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil;
 11. Copie după paşaport;
 12. Trei fotografii ¾;
 13. Un dosar plic, de carton.

Date de contact:
E-mail: admissions@tuiasi.ro
Telefon: 0232.702.468


TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.