loader image

Conf. univ. dr. Silvia Fiore, un reputat cercetător chimist, va deveni Doctor Honoris Causa al Politehnicii ieșene

Joi, 11 aprilie 2019, începând cu ora 11.00, Senatul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) va acorda titlul onorific de Doctor Honoris Causa unui reputat cadru didactic italian, conf. univ. dr. ing. SILVIA FIORE, de la Universitatea Politecnico di Torino, Italia, pentru merite deosebite aduse la dezvoltarea domeniului Ingineria Mediului.

Ceremonia va avea loc în Sala de Conferinţe din corpul T al universității. Acordarea titlului onorific se face la propunerea Facultăţii de Inginerie Chimică și Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” (FICPM). Din comisia de decernare a distincţiei fac parte

  • prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI,
  • prof.univ.dr.ing. Nicolae Hurduc, ministrul Cercetării Științifice,
  • prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu, de la TUIASI
  • prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu, de la TUIASI
  • prof.univ.dr.habil. ing. Florica Manea de la Universitatea Politehnica Timișoara,
  • prof.univ.dr.chim. Camelia Drăghici de la Universitatea Transilvania din Braşov
  • prof.univ.dr.habil. Mircea Nicoară de la Universitatea „AIexandru Ioan Cuza” Iași

„Silvia Fiore se distinge în comunitatea academică internațională prin contribuțiile deosebite aduse domeniului Ingineria Mediului, printr-o merituoasă activitate didactică, de cercetare știinţifică şi de colaborare, atestată de o largă recunoaştere internaţională. Direcțiile de cercetare fac referire la tratarea, recuperarea și eliminarea deșeurilor municipale și industriale de diferite categorii, tratarea apei, epurarea apelor uzate, eficiența energetică și evaluarea ciclului urban de utilizare a apei, studii privind caracterizarea și remedierea siturilor poluate”

au precizat reprezentanții Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Cercetătorul este coordonatoarea laboratorului de Biorafinare și economie circulară din cadrul departamentului DIATI, Politecnico di Torino. A publicat peste 140 lucrări și studii științifice dintre care peste 51 lucrări științifice în reviste  internaționale cotate ISI din domeniul Ingineriei Mediului (indice Hirsch 12) și peste 80 lucrări în volumele conferințelor internaționale. A contribuit la implementarea a peste 58 proiecte de cercetare naționale și europene în care Universitatea Politehnică din Torino este coordonator sau partener.

Conf. Dr. Silvia Fiore este membră in comisia de evaluare din cadrul Ministerului Italian al Universităților și Cercetării, expert evaluator al programelor de cercetare din cadrul Unitătii Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), membră a Comitetului Științific al proiectului H2020 Enerwater, precum și „peer reviewer” pentru numeroase reviste internaționale cotate ISI.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.