loader image

Aprilie 2021

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (29.04.2021)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.1, poz.2, din statul de funcții al Serviciului de Evidență a Resurselor Umane din cadrul Direcției Resurse Umane. (27.04.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (23.04.2021)

Centralizator privind rezultatul final al examenului organizat în data de 20.04.2021 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Achiziții Publice – Direcția Generală Administrativă. (22.04.2021)

Centralizator privind rezultatul final al examenului organizat în data de 19.04.2021 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Sălii de sport – Direcția Servicii Studențești. (21.04.2021)

Centralizator privind rezultatul final al examenului organizat în data de 19.04.2021 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Rectoratului TUIASI. (21.04.2021)

Centralizator privind rezultatul final al examenului organizat în data de 19.04.2021 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Atelierului Întreținere – Direcția Servicii Studențești. (21.04.2021)

Centralizator privind rezultatul final al examenului organizat în data de 19.04.2021 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Atelierului Întreținere – Direcția Servicii Studențești. (21.04.2021)

Centralizator privind rezultatul final al examenului organizat în data de 19.04.2021 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Biroului Rotaprint – Direcția Generală Administrativă. (21.04.2021)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (21.04.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz. 3 din statul de funcții al Căminului T10 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (20.04.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. IV, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (20.04.2021)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 16.04.2021 pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Cantinei – Direcția Servicii Studențești, funcția contractuală – bucătar. (20.04.2021)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 16.04.2021 pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Cantinei – Direcția Servicii Studențești, funcția contractuală – bucătar. (20.04.2021)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 16.04.2021 pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Cantinei – Direcția Servicii Studențești, funcția contractuală – bucătar. (20.04.2021)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 16.04.2021 pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Cantinei – Direcția Servicii Studențești, funcția contractuală – bucătar. (20.04.2021)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 16.04.2021 pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Cantinei – Direcția Servicii Studențeștifuncția contractuală – ospătar. (20.04.2021)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 15.04.2021 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Atelierului Electric – Serviciul Tehnic (19.04.2021)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 15.04.2021 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (19.04.2021)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 16.04.2021 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (19.04.2021)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 15.04.2021 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Mecanică – Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică. (19.04.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.IV, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.04.2021)

Desfășurare procedură de selecție pentru ocuparea a 5 posturi vacante în cadrul proiectului tip ROSE – Susținerea tinerilor ingineri – manageri STIM@DIMA. (15.04.2021)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 9, din statul de funcții al compartimentului administrativ al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (15.04.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz.4 din statul de funcţii al Biroului State Salarii – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (14.04.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic, tr. IV, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (14.04.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr. IV, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (14.04.2021)

Răspuns al Comisiei de soluționare a contestațiilor, întrunită în data de 13.04.2021, pentru analizarea contestației înaintată de candidatul cu dosarul de concurs nr. 6502, referitor la desfășurarea concursului pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. IV, poz. 7 din statul de funcții al Atelierului de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (14.04.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată,  de administrator patrimoniu studii medii tr.I,  poz.2 din statul de funcţii al Serviciului de Evidență a Resurselor Umane din cadrul Direcției Resurse Umane. (09.04.2021)

Proces verbal încheiat în urma procesului de recrutare și selecție a personalului pentru proiectul Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River. (09.04.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Director General Administrativ, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative. (08.04.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 5 posturi vacante în cadrul proiectului tip ROSE – STIM@DIMA 348/SGU/SS/III. (07.04.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Director General Administrativ, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative. (07.04.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru proiectul Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River. (07.04.2021)

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. IV, poz. 7, din statul de funcții al Atelierului Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (06.04.2021)

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr. IV, poz. 2, din statul de funcții al Atelierului Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (06.04.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (05.04.2021)

Rezultate proba scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Director General Administrativ, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative. (05.04.2021)

În data de 20.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare, prin trecere de la treapta de salarizare II la treapta de salarizare I, al dlui Vasile-Daniel Isachi, angajat în funcția de  șofer  tr.I, la Serviciul Achiziții Publice – Compartimentul Transport Auto  din cadrul Direcției Generale Administrative. (05.04.2021)

În data de 15.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de electrician tr.III, al dlui Meluțu-Iulian Tudurachi, angajat în funcția de electrician tr.IV la Atelierul Electric-Serviciul Tehnic  din cadrul Direcției Generale Administrative.

În data de 15.04.2021, ora 1200, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, al dnei Cătălina Șindilaru, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.III la compartimentul administrativ al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor.

În data de 16.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.II, al dnei Raluca-Ioana Samoil, angajată în funcția de secretar studii superioare gr.III la secretariatul Rectoratului.

În data de 16.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.I, al dnei Eugenia Sainciuc, angajată în funcția de secretar studii superioare gr.II la secretariatul  Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

În data de 19.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare, prin trecere de la treapta de salarizare IV la treapta de salarizare III, al dlui Manole Andrei, angajat în funcția de  lăcătuș  mecanic tr.III, la Biroul Rotaprint  din cadrul Direcției Generale Administrative.

În data de 15.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.I, al dlui Denis Cojocaru, angajat în funcția de inginer gr.II la Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică  din cadrul Facultății de Mecanică. (02.04.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (02.04.2021)

În data de 19.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de tâmplar tr.I, al dlui Ilie-Emanuil Amariei, angajat în funcția de tâmplar tr.II  la Sala de Sport din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 16.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de ospătar tr.III, al dnei Diac Petronela, angajată în funcția de ospătar tr.IV la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 16.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de bucătar tr.II, al dnei Fotea Petronela, angajată în funcția de bucătar tr.III la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 16.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de bucătar tr.II, al dnei Porumb Carmen, angajată în funcția de bucătar tr.III la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 16.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de bucătar tr.II, al dnei Roșca Valeria, angajată în funcția de bucătar tr.III la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 16.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de bucătar tr.I, al dnei Săvescu Stela-Elena, angajată în funcția de bucătar tr.II la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 19.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de instalator tr.III, al dlui Valentin Bițu, angajat în funcția de instalator  tr.IV  la Căminul T15 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 19.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de electrician tr.III, al dlui Cătălin Dobreanu, angajat în funcția de electrician tr.IV  la Căminul T14 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 16.04.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr.I, al dlui Vișan Alexandru, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii medii tr.I  la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

În data de 16.04.2021, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de ospătar tr. III al doamnei Diaconu Lorica, angajată în funcția de ospătar tr. IV la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.04.2021)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.