loader image

Aprilie 2023

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de referent de specialitate gr.III, poz.2 din statul de funcții al Compartimentului de Marketing Universitar – Prorectoratul Relații Internaționale, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (28.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de ospătar tr.IV, poz.21, din statul de funcţii al Cantinei  din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (27.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de manipulant bunuri, poz.14, din statul de funcţii al Cantinei  din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (27.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de îngrijitor, poz.17, din statul de funcţii al Cantinei  din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (27.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de inginer gr.I,  poz.3 din statul de funcţii al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (27.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de inginer gr.I,  poz.1 din statul de funcţii al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (27.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție, de auditor gr.I, poz.1 și auditor gr.II, poz.3 din statul de funcţii al Compartimentului de Audit Public Intern, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022.

Anunț recrutare personal. (26.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de îngrijitor, poz.12 din Statul de funcţii de personal didactic auxiliar si nedidactic al Direcției Servicii Studențești-Serviciul Social – Cămin T17, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (25.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz.1, din statul de funcţii al Facultății de Mecanică – Compartimentul Administrativ-personal de deservire, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (25.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.7, din statul de funcţii al Biroului Organizare Normare Gestiune Baze de Date – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (25.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz.7, din statul de funcţii al Biroului Financiar-Contabilitate din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (25.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție de personal pentru angajare pe postul vacant din echipa de implementare în cadrul proiectului tip CNFIS-FDI-2023-F-0553 cu titlul „Dezvoltarea și implementarea strategiei de comunicare a rezultatelor cercetării către comunitate – TUIasi4all”, director proiect Prof. univ. dr. ing. Maria Carmen Loghin. (25.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de referent de specialitate studii superioare gr.III, poz.4, din statul de funcţii al Direcției Generale Administrative, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (19.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.5, din statul de funcţii al Biroului Achiziții Transport – Compartimentul Achiziții din cadrul Serviciului Achiziții Publice, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (19.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de îngrijitor, poz.10, din statul de funcţii al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată – Compartiment administrativ-personal de deservire, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (19.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de tehnician tr.IA,  poz.1 din statul de funcţii al Departamentului de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară  din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (12.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de inginer gr.IA, poz.2, din statul de funcţii al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (12.04.2023)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.