loader image

Februarie 2020

Rezultate proba scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz.7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroului Organizare – Normare – Gestiune Baze de Date – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (28.02.2020)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 27, din funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.02.2020)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. I, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul State-Salarii – Serviciul Salarizare, din cadrul Direcției Resurse Umane. (27.02.2020)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. I, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul State-Salarii – Serviciul Salarizare, din cadrul Direcției Resurse Umane. (24.02.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de tehnician tr.III, poz.2, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Mecanică. (21.02.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de paznic, poz. 89, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul de Pază Campus Academic. (21.02.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz.2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Construcții și Instalații. (21.02.2020)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz.7, din funcții al Biroului Organizare – Normare – Gestiune Baze de Date – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane.

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de paznic, poz. 89, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul de Pază Campus Academic. (20.02.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de inginer debutant, poz. 2 din statul de funcții al Departamentului de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (19.02.2020)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz.2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Construcții și Instalații. (18.02.2020)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de paznic, poz. 89 pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul de Pază Campus Academic. (17.02.2020)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. I, poz. 8 din statul de funcții al Biroului State Salarii – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (17.02.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează un concurs pentru ocuparea a cinci posturi vacante, pe durată nedeterminată, de paznic, poz.94, poz.95, poz. 96, poz. 97, din statul de funcții al Serviciului de Pază Campus Academic și poz. 42 din statul de funcții al Serviciului de Pază Campus Studențesc. (14.02.2020)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Construcții și Instalații. (13.02.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de sudor tr.I, poz. 1 din statul de funcții al Atelierului Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.02.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de zidar tr.I, poz. 9 din statul de funcții al Atelierului Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.02.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de instalator încălzire tr.I, poz. 8 din statul de funcții al Căminului T7 – T8 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.02.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr. III (cu atribuții șef tură pază) pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul de pază TUIASI. (12.02.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de bucătar tr. IV, poz. 7 din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (11.02.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz. 27 din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (11.02.2020)

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de paznic, poz. 89 la Serviciul de Pază Campus Academic TUIASI. (11.02.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr. III (cu atribuții șef tură pază) pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul de pază TUIASI. (11.02.2020)

În data de 21.02.2020, ora 09.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.I, al doamnei Adina-Elena Custură, angajată în funcția de inginer gr.II la Departamentul de Polimeri Naturali și Sintetici din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (10.02.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (07.02.2020)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr. III (cu atribuții șef tură pază), pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul de Pază TUIASI. (07.02.2020)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz.2 din statul de funcții al compartimentului administrativ – personal deservire al Facultății de Construcții și Instalații. (07.02.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr. III (cu atribuții șef serviciu pază), pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul de Pază TUIASI. (06.02.2020)

În data de 19.02.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr. IA, al domnului Postolache Ioan, angajat în funcția de inginer gr. I la Departamentul TEPM din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. Promovarea va avea loc prin transformarea postului din statul de funcții. (06.02.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr. II, poz. 7 din statul de funcții al Biroului Organizare-Normare Gestiune Baze de Date – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (05.02.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr. III (cu atribuții șef serviciu pază), pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul de Pază TUIASI. (05.02.2020)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr. III (cu atribuții de șef tură pază), poz. 5 la Serviciul de Pază TUIASI. (04.02.2020)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (04.02.2020)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr. III (cu atribuții șef serviciu pază), pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul de Pază TUIASI. (03.02.2020)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.