loader image

Noiembrie 2021

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.I, poz.8, din statul de funcţii al Căminului T3-T4 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (26.11.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de deratizator tr.IV, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (25.11.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de deratizator tr.IV, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (24.11.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajarea pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului POCU 829/6/13/142152, cu titlul STAR Susținerea Tinerilor pentru Afaceri Reușite, aflat în prezent în procedură de contractare. (23.11.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de deratizator tr.IV, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (22.11.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr.I, poz.3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului State-SalariiServiciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (19.11.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr.I, poz.3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul  Biroului State-SalariiServiciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (18.11.2021)

Rezultate probă practică  privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr.I, poz.3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului State-SalariiServiciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (16.11.2021)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr.I, poz.3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului State-SalariiServiciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (15.11.2021)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de deratizator tr.IV, poz.2, din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (15.11.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de muncitor necalificat tr.I, poz.8  din statul de funcţii al Căminului T3-T4 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (12.11.2021)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr.I, poz.3, din statul de funcţii al Biroului State-Salarii – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (05.11.2021)

În data de 15.11.2021, ora 11.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. II, al dlui Nicolau Iulian, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr. III la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Administrative, ca urmare a modificării datei de susținere. (03.11.2021)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.