loader image

Octombrie 2020

Proces verbal încheiat în urma procesului de recrutare și selecție a personalului pentru ocuparea posturilor vacante pentru proiectul nr. 2SOFT/1.1/1/2020. (29.10.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei în scopul implementării activităților proiectului 2SOFT/1.1/1/2020 din cadrul Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020. (27.10.2020)

Rezultate final privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de analist programator studii medii debutant, poz. 3 și poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (26.10.2020)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.9, din statul de funcţii al Facultății de Mecanică –  compartimentul personal deservire. (23.10.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de analist programator studii medii debutant, poz. 3 și poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (23.10.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 15 posturi vacante în cadrul proiectului tip ROSE-STIM@DIMA 348/SGU/SS/III, distribuite astfel: 5 posturi expert formator pentru organizarea activității A6 – Workshop-uri consiliere profesională și orientare, 5 posturi expert formator pentru organizarea activității A7- Activități de coaching și dezvoltare personală, 5 poziții expert formator pentru organizarea activității A8- Workshopul de dezvoltare a competențelor socio-emoționale. (21.10.2020)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de analist programator studii medii debutant, poz. 3 și poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (21.10.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator șef facultate, poz.1 la Compartimentul administrativ din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (21.10.2020)

Proces de recrutare și selecție a personalului pentru ocuparea posturilor vacante înființate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul cu titlul „Direct Access to Students”, acronim DAS, manager proiect prof. dr. ing. Mirela Blaga. (19.10.2020)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de analist programator studii medii debutant, poz. 3 și poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (16.10.2020)

Rezultate proces recrutare și selecție a personalului – programul CBCinMEE. (15.10.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează pe 29 octombrie, ora 12.30, examenul de promovare pe postul de chimist principal al doamnei Loredana Elena Amarii, angajată în funcția de chimist specialist la Departamentul Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (15.10.2020)

Anunț privitor la derularea contractului/proiectului nr. POCU ID 133398, din cadrul din cadrul Programului Operașional Capital Intern cu numărul de referință 2014RO05M9OP001, finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene – OIPOSDRU, cu titlul TechJobs – Stagii de practică pentru studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași într-un mediu de lucru real, Director/Resposabil de proiect conf.univ.dr.ing. Corneliu BURLACU, cu desfăşurare în perioada 24.09.2020-23.09.2022 şi cu implementare în cadrul TUIASI, vă rugăm să aprobaţi demararea completarii procesului de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile nou înfiinţate în afara organigramei, în scopul realizării activităţilor proiectului. (15.10.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului/contractului nr. 2SOFT/1.1/112, din cadrul programului Operațional Comun România-Moldova 2014-2020, finanțat prin CBC, cu titlul „DIRECT ACCESS TO STUDENTS”, acronim DAS, Manager de proiect prof. dr. ing. Mirela Blaga, cu desfășurare în perioada 01.10.2020 – 31.12.2021 și cu implementare în cadrul TUIASI, Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (13.10.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului/contractului nr. 2SOFT/1.1/64/2020, din cadrul programului „Joint Operational Programme Romania -Republic of Moldova 2014-2020” finanțat prin ENI CBC, cu titlul „Cross border cooperation in mechatronics engineering education”, acronim CBCinMEE. (13.10.2020)

În data de 23.10.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr. I al doamnei Iacob Maria, angajată în funcția de bibliotecar studii superioare gradul II la Serviciul Organizarea Fondului de Documente din cadrul Bibliotecii. (09.10.2020)

În data de 23.10.2020, ora 09.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr. IA al doamnei Pascal-Solomon Mirela, angajată în funcția de bibliotecar studii superioare gradul I la Serviciul Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii. (09.10.2020)

În data de 23.10.2020, ora 09.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr. IA al doamnei Vasiliu Speranța Mihaela, angajată în funcția de bibliotecar studii superioare gradul I la Serviciul Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii. (09.10.2020)

În data de 23.10.2020, ora 09.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de electrician tr. III al domnului Marius Iulian Stroi, angajat pe postul de electrician tr. IV, poz. 4 în cadrul Direcției Servicii Studențești. (09.10.2020)

În data de 23.10.2020, ora 11.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de electrician tr. II al domnului Cristian Lascăr, angajat pe postul de electrician tr. III, poz. 1 în cadrul Direcției Servicii Studențești. (09.10.2020)

În data de 23.10.2020, ora 12.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de lăcătuș mecanic tr. III al domnului Andrei Cotonogu, angajat pe postul de lăcătuș mecanic tr. IV, poz. 7 în cadrul Direcției Servicii Studențești. (09.10.2020)

În data de 23.10.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de instalator tr. II al domnului Costel Ciubotariu, angajat pe postul de instalator tr. III, poz. 3 în cadrul Direcției Servicii Studențești. (09.10.2020)

În data de 22.10.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de analist programator studii medii treapta II al domnului Bogdan Iacob, angajat pe postul de analist programator studii medii debutant în cadrul Biroului Informatizare, Direcția Informatizare și Comunicații Digitale. (08.10.2020)

În data de 22.10.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer de sistem gradul II al domnului Cosmin – Andrei Patache, angajat pe postul de inginer de sistem debutant în cadrul Biroului Întreținere – Service, Direcția Informatizare și Comunicații Digitale. (08.10.2020)

În data de 22.10.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de analist programator studii medii treapta II al domnului George Vrînceanu, angajat pe postul de analist programator studii medii debutant în cadrul Biroului Informatizare, Direcția Informatizare și Comunicații Digitale. (08.10.2020)

În data de 21.10.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer I al doamnei Crețu Elena, angajată în funcția de inginer II la Departamentul de Ingineria Instalațiilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (08.10.2020)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de analist programator studii medii debutant, poz.3 și poz.4, din statul de funcţii al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (07.10.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz.9 din statul de funcţii al compartimentului personal deservire din cadrul Facultății de Mecanică. (07.10.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (02.10.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (02.10.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Managament Industrial. (02.10.2020)

Privitor la derularea contractului/proiectului nr. POCU ID 133398, din cadrul din cadrul Programului Operațional Capital Intern cu numărul de referință 2014RO05M9OP001, finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene – OIPOSDRU, cu titlul TechJobs – Stagii de practică pentru studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași într-un mediu de lucru real, Director/Resposabil de proiect conf.univ.dr.ing. Corneliu BURLACU, cu desfăşurare în perioada 24.09.2020-23.09.2022 şi cu implementare în cadrul TUIASI, vă rugăm să aprobaţi demararea completării procesului de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile nou înfiinţate în afara organigramei, în scopul realizării activităţilor proiectului. (01.10.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (01.10.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (01.10.2020)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.