loader image

Octombrie 2023

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz.6 din statul de funcţii al Compartimentului Transport Auto – Biroul Achiziții Transport din cadrul Serviciului Achiziții Publice. (31.10.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.II, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T7-T8 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (31.10.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de casier, poz. 11, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Administrare Cantină – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (31.10.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 6 posturi vacante în cadrul proiectului tip ROSE – STIM@DIMA 348/SGU/SS/III. (31.10.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (30.10.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.IV, poz. 14, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Întreținere – Atelierul Centrale Termice Utilități – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (30.10.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de zidartr.I, poz. 6 din statul de funcţii al Atelierului Întreținere-Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.10.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de îngrijitor, poz.7, din statul de funcţii al Căminului T20 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (27.10.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.II, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T7-T8 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.10.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de casier, poz. 11, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Administrare Cantină – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.10.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.IV, poz. 14, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Întreținere – Atelierul Centrale Termice Utilități – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (27.10.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (26.10.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.IV, poz. 14, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Întreținere – Atelierul Centrale Termice Utilități – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (23.10.2023)

Rezultate probă suplimentară în domeniul tehnologiei informației privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (23.10.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz.8, din statul de funcţii al Căminului T1 – T2 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (20.10.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.7, din statul de funcţii al Căminului T19 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (19.10.2023)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr.I, poz. 17, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.10.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.II, poz. 7 din statul de funcţii al Căminului T7-T8 – Serviciul Social  din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (19.10.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de casier, poz. 11 din statul de funcţii al Biroului Administrare Cantină – Serviciul Social din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (19.10.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 4 din statul de funcţii al secretariatului Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (18.10.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr.I, poz. 17, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (17.10.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.IV, poz. 14 din statul de funcţii al Atelierului Centrale Termice Utilități – Compartimentul Întreținere – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului  din cadrul  Direcției Generale Administrative. (17.10.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de administrator patrimoniu medii tr.I, poz.6, din statul de funcţii al Compartimentului Transport Auto – Biroul Achiziții Transport din cadrul Serviciului Achiziții Publice, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de zidar tr.I,  poz.6, din statul de funcţii al Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus  din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022.

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de ospătar tr.IV, poz. 22 din statul de funcţii al Cantinei – Serviciul Social  din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (16.10.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr.I, poz. 17, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (12.10.2023)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr.III, din cadrul Biroului de Gestiune a Documentelor – Direcția Generală Administrativă. (11.10.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T15 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.10.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T20 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (09.10.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași  organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de ospătar tr.IV, poz.23, din statul de funcţii al Cantinei  din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (06.10.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T15 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (06.10.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr.I, poz. 17 din statul de funcţii al Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (05.10.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de referent de specialitate studii superioare gr.II, poz.7, din statul de funcţii al Căminului T7-T8 –  Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (05.10.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T15 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (04.10.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de casier, poz.11, din statul de funcţii al Biroului Administrare Cantină – Serviciul Social  din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (04.10.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de îngrijitor, poz.7, din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ din cadrul Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (04.10.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de secretar studii superioare debutant, poz.4, din statul de funcţii al secretariatului Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (03.10.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tâmplar tr.I, poz. 22 din statul de funcţii al Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (03.10.2023)

Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții de personal didactic auxiliar si nedidactic al Departamentului  de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (03.10.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T5-T6 din cadrul Serviciului Social – DSS. (02.10.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de ospătar tr.IV, poz.22, din statul de funcţii al Cantinei  din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (02.10.2023)

Răspuns contestație la proba de interviu pentru ocuparea postului vacant de secretar st.sup. debutant, poz.5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții de personal didactic auxiliar si nedidactic al Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată (02.10.2023)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.