preloder

Profesorul Heinz Brandl de la Universitatea Tehnică din Viena a devenit Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași i-a decernat marți, 14 mai 2019, titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Heinz Brandl de la Universitatea Tehnică din Viena, Austria,  personalitate marcantă a comunității științifice internaționale în domeniul ingineriei geotehnice, cu o largă recunoaștere în mediul academic.

Într-o ședință festivă a Senatului, care a avut loc în Sala de Conferințe TUIASI, profesorul Heinz Brandl a devenit membru onorific al Politehnicii ieșene, primind cea mai înaltă distincție academică pe care o poate oferi TUIASI.

Comisia de specialiști care a analizat activitatea noului Doctor Honoris Causa a fost alcătuită din prof. univ. dr. ing. Irina Lungu, prorector responsabil cu relațiile internaționale, președintele comisiei, prof. univ. dr. mat. Daniel Condurache, prorector informatizare și comunicații digitale, prof. univ. dr. ing. Sanda Manea de la Universitatea Tehnică de Construcții București, Președinte al Societății Române de Geotehnică și Fundații, prof. univ. dr. ing. Nicolae Buzgar de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conf. univ. dr. ing. Vasilică Ciocan, decanul Facultății de Construcții și Instalații din Iași, prof. univ. dr. ing. Cristian Claudiu Comisu, director Departament Căi de Comunicații și Fundații și prof. univ. dr. ing. Nicolae Boțu, TUIASI.

În Laudatio au fost scoase în evidență realizările de excepție ale profesorului atât în cercetarea aplicată cât și prin proiectele tehnice complexe de dezvoltare a infrastructurii economice din mai multe țări.

În 1964, profesorul Heinz Brandl a devenit membru fondator al Conferinței Europene Dunărene pentru Mecanica Pământului și Inginerie Geotehnică. Scopul acestor conferințe a fost de a reuni într-un cadru egalitar de întâlnire științifică și practică colegii, ingineri geotehnicieni, din estul și vestul Europei, pentru schimburi de idei și informații într-o perioadă în care comunicarea era posibilă și eficientă în special prin întâlniri față în față.

Profesorul Heinz Brandl a fost primul vicepreședinte al Societății Internaționale pentru Mecanica Pământului și Inginerie Geotehnică (ISSMGE) pentru perioada 1997-2001. Din 1972 până în 2015 a fost președintele Societății Austriece pentru Mecanica Pământului și Inginerie Geotehnică, în prezent fiind președintele onorific. A susținut nemijlocit activități directe de cercetare aplicată, diseminare și elaborare de acte și norme legislative, în calitate de președinte sau membru a numeroase comitete tehnice naționale și internaționale pentru: inginerie geotehnică, cercetare în transporturi, gestionarea deșeurilor și remedierea terenurilor, hidroenergetică, protecția împotriva inundațiilor, atenuarea și reabilitarea dezastrelor naturale, geosintetice și conservarea/restaurarea clădirilor existente etc.

Până în prezent, prin activitățile sale internaționale, profesorul Brandl a fost prezent în 104 țări, de pe toate continentele.

În 2013 a primit medalia de aur Kevin Nash la cea de-a 18-a Conferință Internațională de Mecanica Pământului și Inginerie Geotehnică, desfășurată la Paris (cea mai înaltă distincție a ISSMGE, acordată doar la intervale de patru ani unei personalități recunoscute internațional).

Activitatea științifică a Profesorului Heinz Brandl a creat o importantă bază științifică de care generații întregi de doctoranzi și cadre didactice din comunitatea TUIASI s-au folosit în întregirea cunoașterii din inginerie geotehnică. Cadre didactice din Colectivul de Geotehnică și Fundații al Departamentului de Căi de Comunicații și Fundații au participat în mod direct, atât prin proiecte de cercetare și de dezvoltare a resursei umane a TUIASI cât și la manifestări științifice organizate in domeniu, la forumuri de discuții și diseminări ale rezultatelor patronate de profesorul Heinz Brandl.

se precizează în textul Laudatio

Profesorul Heinz Brandl a declarat că mulțumește Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași pentru distincția oferită și, în prezentarea sa, intitulată „Unde se află ingineria civilă astăzi?”, a contextualizat domeniul său de expertiză. A vorbit despre ingineria civilă încă din vremea Egiptului Antic și a demonstrat cum acest domeniu a salvat în anumite perioade istorice mai multe vieți decât medicina (de exemplu, datorită infrastructurii care oferea oamenilor unui oraș acces la apă potabilă). Ulterior a oferit exemple din propria carieră, proiecte importante la care a lucrat.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.