loader image

Studenții care au elaborat cele mai bune proiecte de diplomă, de la fiecare facultate, premiați de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași cu un laptop

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a lansat o competiție inedită pentru studenții săi: cel mai bun proiect de diplomă de la fiecare facultate susținut în sesiunea de anul acesta va fi premiat cu un laptop. Premierea va avea loc după analizarea tuturor proiectelor, pe data de 1 iulie 2022.

Competiție este derulată în cadrul proiectului de dezvoltare instituţională TechGo (CNFIS-FDI-2022-0010), ce are ca obiectiv principal reducerea abandonului şcolar şi actualizarea strategiei de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, corelat cu creşterea transferului tehnologic dinspre TUIASI către mediul industrial.

„Proiectul este axat pe consolidarea relaţiilor de cooperare cu mediul industrial şi crearea unui sistem de corelare între cerinţele de pe piaţa muncii şi oferta educaţională a TUIASI, precum şi dezvoltarea resursei umane prin crearea de noi competenţe şi premierea rezultatelor cu aplicabilitate directă industrială sau realizate în cooperare cu mediul industrial. TechGo are patru direcţii de dezvoltare”

au precizat coordonatorii proiectului

Pe data de 3 iunie a avut loc primul dintr-o serie de trei workshopuri cu principalii actori din mediul industrial din regiune pentru identificarea trendului de cercetare şi a nevoilor actuale de specializare, precum şi a competenţelor ce lipsesc absolvenţilor TUIASI. Workshopurile sunt organizate ca o serie de întâlniri non-formale, pentru a se putea crea un cadru mai bun, atipic, de comunicare şi colaborare.

Tot în cadrul TechGo se va înfiinţa o platformă de training online intitulată „Absolvent de studii universitare. Încotro?”. Platforma de training va fi implementată şi înglobată în platforma educaţională TUIASI şi va cuprinde organizarea unor sesiuni de training online, susţinute de către invitaţi din mediul industrial. Sesiunile online vor avea ca principal scop îmbunătăţirea competenţelor transversale (soft skills, cum sunt denumite în mediul industrial) ale studenţilor TUIASI.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.