loader image

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează un nou concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, conform Hotărârii de Guvern nr. 457/2011 cu completările şi modificările ulterioare.

  • Înscriere candidaţi: 24 noiembrie 2022 – 16 ianuarie 2023
  • Verificare dosare (15 zile): 17 ianuarie – 31 ianuarie 2023
  • Desfăşurare concursuri: 1 – 3 februarie 2023
  • Contestații: cel târziu 8 februarie 2023
  • Consilii facultate, CA, Senat: 7 – 12 februarie 2023 (13.02 – 19.02.2023- vacanţă/concediu

Dosarul de concurs va fi depus personal la Registratura universităţii sau transmis prin poştă la adresa: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Prorectoratul Didactic și Asigurarea Calităţii, str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 67, Iaşi. Program Registratură: luni – vineri: 08.00 – 15.00.

Date despre concurs pe siteul universității și pe jobs.edu.ro.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.