loader image

August 2022

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 3 din statul de funcţii al compartimentului administrativ din cadrul Facultății de Mecanică. (31.08.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei în scopul implementării activităților proiectului „Boosting Ingenium for Excellence”. (30.08.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare debutant,  poz.4 din statul de funcţii al secretariatului  Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant, pe durată nedeterminată,  de zidar  tr.II, poz.19  din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere–Serviciul Infrastructură Campus  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (12.08.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant, pe durată nedeterminată,  de instalator tr.I, poz.17  din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere–Serviciul Infrastructură Campus  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (12.08.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz.8  din statul de funcţii al Căminului T7-T8 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (12.08.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată,  de referent de specialitate studii superioare gr.III, poz.2  din statul de funcţii al Compartimentului de Marketing Universitar din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale. (12.08.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată,  de referent de specialitate studii superioare gr.I, poz.1  din statul de funcţii al Compartimentului de Marketing Universitar din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale. (12.08.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Compartimentului Achiziții – Biroul Achiziții Transport-Serviciul Achiziții Publice – Direcția Generală Administrativă, în urma contestației nr. 28893/09.08.2022. (09.08.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Compartimentului Achiziții – Biroul Achiziții Transport – Serviciul Achiziții Publice Direcția Generală Administrativă. (08.08.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz.7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Compartimentului Tehnic – Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului Direcția Generală Administrativă. (08.08.2022)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.