loader image

Iulie 2021

Rezultate finale ale concursului de secretar studii superioare debutant din cadrul secretariatului Rectoratului. (22.07.2021)

Rezultate probă de interviu, susținut în vederea ocupării postului vacant de secretar studii superioare debutant din cadrul Rectoratului. (21.07.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 14, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Rectoratului TUIASI. (19.07.2021)

Răspuns contestație secretar debutant Rectorat. (16.07.2021)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 14, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Rectoratului TUIASI. (15.07.2021)

Rezultatul final al examenului organizat pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (14.07.2021)

Rezultatul final al examenului organizat pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (14.07.2021)

Rezultatul final al examenului organizat pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Rectoratului TUIASI. (09.07.2021)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.14, din statul de funcţii al secretariatului Rectoratului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. (09.07.2021)

Rezultatele procesului de recrutare și selecție a personalului realizat, conform Procedurii PO:DRU.04, de către Comisia de recrutare și selecție, pentru ocuparea postului vacant înființat în afara organigramei TUIASI pentru proiectul POCU/626/6/13/130661, cu titlul „Stagii de PRACTICĂ performante pentru studenții Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi Iași – PRACTIC”. (08.07.2021)

Rezultatul final al examenului organizat pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor Departamentul de Ingineria și Designul Produselor Textile. (08.07.2021)

Rezultatul final al examenului organizat pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică AplicatăDepartamentul de MEME. (08.07.2021)

Rezultat final al examenului organizat pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică AplicatăDepartamentul de Electrotehnică. (07.07.2021)

Rezultat final al examenului organizat pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu – Direcția Generală Administrativă. (07.07.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului/contractului nr. POCU/626/6/13/130661, din cadrul Programului Operațional Capital Intern cu numărul de referință 2014RO05M9OP001, finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene – OIPOSDRU, cu titlul „Stagii de PRACTICă performante pentru studenții Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași – PRACTIC”, acronim PRACTIC. (06.07.2021)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 05.07.2021 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul secretariatului Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. (06.07.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.III, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (06.07.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de legător manual tr.IV, poz. 13, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (06.07.2021)

În data de 13.07.2021, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de tehnician  tr.IA, al dlui Vartic Mihai, angajat în funcția de tehnician tr.IA la Departamentul de Ingineria Instalațiilor  din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (05.07.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de legător manual tr.IV, poz. 13, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (02.07.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.III, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (02.07.2021)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.