loader image

Iunie 2024

În data de 5.07.2024, ora 900, la Serviciul Întreținere și Asistență Tehnică, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu tr.I, poz.6 din statul de funcții al Serviciului Întreținere Service și Asistență Tehnică din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (21.06.2024)

În data de 5.07.2024, ora 1100, la Serviciul Infrastructură Campus Academic, va avea loc examenul de promovare pe postul de electrician tr.II, poz.15 din statul de funcții al  Serviciului Infrastructurtă Campus Academic din cadrul Direcției Tehnice și Investiții. (21.06.2024)

În data de 5.07.2024, ora 1100, la Serviciul Infrastructură Campus Academic, va avea loc examenul de promovare pe postul de sudor tr.I, poz.46 din statul de funcții al  Serviciului Infrastructurtă Campus Academic din cadrul Direcției Tehnice și Investiții. (21.06.2024)

În data de 5.07.2024, ora 1100, la Serviciul Infrastructură Campus Academic, va avea loc examenul de promovare pe postul de instalator sanitar tr.I, poz.25 din statul de funcții al  Serviciului Infrastructurtă Campus Academic din cadrul Direcției Tehnice și Investiții. (21.06.2024)

În data de 04.07.2024, ora 900, la Serviciul Infrastructură Campus Studențesc, va avea loc examenul de promovare pe postul de electrician tr.II, poz.14  din statul de funcții al  Serviciului Infrastructură Campus Studențesc  din cadrul Direcției Tehnice și Investiții. (21.06.2024)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (21.06.2024)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr.III, poz. 14, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Financiar din cadrul Direcției Economice. (21.06.2024)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz.6, din statul de funcţii al Serviciului Infrastructură Campus Academic din cadrul Direcției Tehnice și Investiții, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (21.06.2024)

Rezultat selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.5, din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – personal de deservire din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (20.06.2024)

Rezultat selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer gr.I, poz. 3 din statul de funcţii al Departamentului de Energetică  din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (20.06.2024)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (19.06.2024)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.I, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (18.06.2024)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr.III, poz. 14, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Financiar din cadrul Direcției Economice. (18.06.2024)

Rezultate probă suplimentară în domeniul tehnologiei informației privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (17.06.2024)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.I, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (14.06.2024)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de îngrijitor, poz.4, din statul de funcţii al Căminului T18 din cadrul Direcției Servicii Studențești – Serviciul Social, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (13.06.2024)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.I, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (12.06.2024)

Rezultate probă suplimentară în domeniul tehnologiei informației privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.I, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (10.06.2024)

Rezultat selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr.III, poz. 14 din statul de funcţii al Serviciului Financiar din cadrul Direcției Economice. (10.06.2024)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de instalator tr.III, poz.27, declarat unic în statul de funcţii al Serviciului Infrastructură Campus Academic din cadrul Direcției Tehnice și Investiții, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (10.06.2024)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 4 din statul de funcţii al secretariatului Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (07.06.2024)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de îngrijitor, poz.5, din statul de funcţii al Compartimentului administrativ –  personal de deservire din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (07.06.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de inginer gr.I, poz.3, din statul de funcţii al Departamentului de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (06.06.2024)

Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de secretar debutant,poz.16, pe durată determinată, normă întreagă, din statul de funcții de personal didactic auxiliar si nedidactic al Secretariatului Rectorat-Prorectorat Didactic. (03.06.2024)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.I, poz. 4 din statul de funcţii al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (03.06.2024)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.