loader image

Martie 2022

Selecţie dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.II, poz.8 din statul de funcţii al Biroului Tehnic – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare debutant,  poz.5 din statul de funcţii al Serviciului Intern de Prevenire și Protecție. (31.03.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată,  de administrator patrimoniu studii superioare gr.II,  poz.1 din statul de funcţii al Compartimentului Administrarea Patrimoniului – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative.

În data de 13.04.2022, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.I, al doamnei Aioanei Camelia-Lena, angajată în funcția de inginer gr.II la Departamentul de Știința Materialelor din cadrul  Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (30.03.2022)

În data de 14.04.2022, ora 11.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.II, al domnului Antoci Andrei-Mugurel, angajat în funcția de inginer debutant  la Departamentul de Energetică din cadrul  Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (30.03.2022)

În data de 13.04.2022, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III, al doamnei Corogeanu Nela-Mihaela, angajată în funcția de secretar studii superioare debutant  la secretariatul  Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (30.03.2022)

În data de 14.04.2022, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.IA, al doamnei Nechita Gina-Lenuța, angajată în funcția de inginer gr.I la Departamentul de Inginerie Chimică în Textile și Pielărie din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (30.03.2022)

În data de 14.04.2022, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, al doamnei Spătaru Cerasela, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii medii tr.I la Direcția Generală Administrativă. (30.03.2022)

Anunț angajare tutor proiect PRACTIC. (29.03.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T12 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (28.03.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T12 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (24.03.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T12 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (22.03.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (21.03.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.I, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (21.03.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz.3  din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (18.03.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (18.03.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.I, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (17.03.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.6 din statul de funcţii al Biroului Tehnic – Serviciul  Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (17.03.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (16.03.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată,  de referent de specialitate studii superioare gr.II,  poz.8 din statul de funcţii al Biroului Tehnic – Serviciul  Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (15.03.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.3 din statul de funcţii al Căminului T12  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (15.03.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (14.03.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.I, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (14.03.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.I, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (09.03.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al compartimentului administrativ al Facultății de Mecanică. (09.03.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.6, din statul de funcţii al secretariatului Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (09.03.2022)

Rezultate finale în urma procesului de recrutare și selecție a personalului pentru proiectul „Stagii de PRACTICă performante pentru studenții Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași – PRACTIC”. (07.03.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz.3  din statul de funcţii al Căminului T12 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (07.03.2022)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4, din statul de funcţii al Biroului de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (07.03.2022)

Recrutare și selecție personal proiect PRACTIC. (04.03.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.I, poz.4, din statul de funcţii al Departamentului de Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (03.03.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al compartimentului administrativ al Facultății de Mecanică. (03.03.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de director resurse umane, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Direcției Resurse Umane TUIASI. (03.03.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de director resurse umane, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Direcției Resurse Umane TUIASI. (01.03.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajarea pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului “digitalFABLAB-Footwear virtual learning by doing – Transition from analogue practices to digital education“ 2020-1-PT01-KA226-094924, finanțat de programul ERASMUS+ (KA2- Education and Vocational Training Strategic Partnerships), aflat în derulare în perioada 01/03/2021 – 28/02/2023. (01.03.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajarea pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului “DicSHOEnary-Language guide for footwear and leather industry “ 2020-1-TR01-KA202-092689, finanțat de programul ERASMUS+ (KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training), aflat în derulare în perioada 31.12.2020-29.06.2023. (01.03.2022)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.