loader image

Septembrie 2020

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (30.09.2020)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (29.09.2020)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (29.09.2020)

Finalizarea procedurii de selecție a partenerului în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Apelul de proiecte ,,Innotech Student” (25.09.2020)

Proces verbal încheiat astăzi, 24.09.2020, în urma desfășurării procedurii de selecție pentru ocuparea unui număr de 7 posturi vacante în cadrul proiectului tip ROSE – Susținerea tinerilor ingineri-manageri STIM@DIMA. (24.09.2020)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz.3, din statul de funcţii al Departamentului de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (23.09.2020)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz.4, din statul de funcţii al Departamentului de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (23.09.2020)

Rezultatul procedurii de selecție a unui partener de tip entitate privată în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, apelul de proiecte „Innotech Student”. (22.09.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, pe durată nedeterminată, de analist programator studii medii debutant, poz.3 și poz.4 din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (22.09.2020)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. IA, poz. 2 din statul de funcții al Departamentului de Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (22.09.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță modificarea locației de desfășurare a probei practice pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. IA, poz. 2 de la Departamentul de Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, din sala 4s-3, etajul IV, în sala 1s-4-5, etajul I, pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare impuse de starea de alertă. (22.09.2020)

S-a încheiat procedura de selecție parteneri organizată de către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, prin Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente proiectului „Student BizStart – Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acces la finantare in randul viitorilor absolventi de invatamant tertiar inmatriculati in Universitatile din Regiunea Nord-Est” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020; Apelul de proiecte „Innotech Student”, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe. (18.09.2020)

Rezultatele concursului ocupării funcției de director CSUD. Conform procesului verbal al comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, în această calitate a fost selectată prof. univ. dr. ing. Alina Adriana Minea. Contestațiile pot fi depuse până vineri, 18.09.2020, ora 12.00. (17.09.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 7 posturi vacante în cadrul proiectului ROSE – STIM@DIMA 348/SGU/SS/III. (16.09.2020)

În data de 25.09.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.IA  al dlui Popescu Constantin, angajat în funcția de inginer gr.I  la Departamentul de Mecanica Fluidelor, Mașini și Acționări Hidraulice și Pneumatice  din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (15.09.2020)

Anunț privind rezultatul procedurii de selecție parteneri nr. 15559 din 19.08.2020. (11.09.2020)

Anunț final cu privire la rezultatele procedurii cu privire la intenția de selecție partener entitate privată în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, apelul de proiecte „Innotech Student”. (11.09.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de tehnician tr. IA, poz. 3 din statul de funcții al Departamentului de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (08.09.2020)

Rezultatul procedurii de selecție parteneri pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare în cadrul POCU 2014 – 2020, Apelul de proiecte „Innotech Student”, Axa prioritară 6 – Educație și competențe. (08.09.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de tehnician tr. IA, poz. 4 din statul de funcții al Departamentului de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (07.09.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de tehnician tr. IA, poz. 2 din statul de funcții al Departamentului de Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (04.09.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din lași, prin Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui număr de 1 partener, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020; Apelul de proiecte ,,Innotech Student”, Axa prioritară 6 – Educație și competențe; (01.09.2020)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.