loader image

TUIAȘI 200: Acordarea premiilor pentru întreaga activitate și pentru excelență în cercetare

Joi, 14 noiembrie 2013, cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la înfiinţarea Şcolii de Inginerie şi Hotărnicie de către Gheorghe Asachi şi a 75 de ani de la începerea cursurilor Şcolii Politehnice Ieşene (TUIAȘI 200), trei profesori de seamă ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași au primit „Premiul pentru întreaga activitate”.

tuiasi-200-acordarea-premiilor-pentru-intreaga-activitate-si-pentru-excelenta-in-cercetare

Decernarea distincțiilor a avut loc în cadrul unui Senat Festiv, prezidat de prof. univ. dr. Anghel Stanciu, Președintele Senatului TUIAȘI, începînd cu ora 12.00, în Sala de Conferințe a TUIAȘI.

Profesorii Vitalie BelousovHugo Rosman și Alfred Braier au primit o diplomă onorifică și Medalia „Gheorghe Asachi”, în semn de prețuire pentru cariera academică impresionantă și pentru contribuția la dezvoltarea învățămîntului tehnic de la Iași. În cadrul evenimentului au fost conferite și „Premiile pentru Excelență în Cercetare”, la trei categorii. Astfel, conf. univ. dr. ing. Gabriela Lisă a primit „Premiul pentru cercetătorul cu cele mai bune performanțe în cercetarea științifică”șef de lucrări dr. ing. Lenuța Kloetzer „Premiul pentru tînărul cercetător cu cele mai bune performanțe în cercetarea științifică” și echipei formate din prof. univ. dr. ing. Marinel Temneanu, șef lucrări dr. ing. Codrin Donciu, prof. univ. dr. ing. Cristian Foșalău, conf. univ. dr. ing. Cristian Zet i-a fost acordat „Premiul pentru grupul care a contribuit la atragerea celor mai multe fonduri pentru cercetare”. Distincțiile, constînd într-o diplomă și o medalie, au fost înmînate de către  prof. univ. dr. ing. Anghel Stanciu, Președintele Senatuluiprof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu, prorector responsabil cu cercetarea științifică la TUIAȘI și prof. univ. dr. ing. Irina Lungu, prorector responsabil cu relațiile internaționale și imaginea universitară.

Premiile pentru întreaga activitate

Prof. univ. dr. ing. Anghel Stanciu, Președintele Senatului, a deschis manifestarea precizînd că, în cadrul evenimentului TUIAȘI 200, o semnificație deosebită o are premierea dascălilor, întrucît, „văzînd ce rol au jucat aceștia în cei 200 de ani de activitate și cît de mult dau înapoi, avem ocazia să ne inspirăm de la ei”.

Primul căruia i s-a conferit premiul pentru întreaga activitate a fost prof. univ. dr. ing. Vitalie Belousov, fost rector al TUIAȘI în perioada 1990-1996, care a fondat şcoala de cercetare şi creaţie în domeniul sculelor aşchietoare, şcoala ieşeană şi naţională de inventică. A fost Director General al Institutului Naţional de Inventică Iaşi, Preşedinte al Comisiei de Inventică a Academiei Române și Preşedinte de Onoare al Societăţii Inventatorilor din România. Prezent la eveniment, profesorul a spus că „sînt emoționat să fiut premiat din nou, dar mai ales sînt emoționat că de această dată am fost premiat de colegii mei, cu toate că am pînă acum mai multe premii – 70 de medalii la comunicări internaționale și mondiale, invenții și o serie de cupe ale miniștrilor din Belgia; o să le vedeți la momentul potrivit, expuse în noua secție care marchează 47 de ani ai catedrei de Mașini, Unelte și Scule în care am activat. Vreau să îmi aduc aminte că, atunci cînd am intrat tînăr student, în 1949, ne puneam problema cum se va dezvolta Politehnica în viitor și era un obiectiv foarte important să avem 5000 de studenți. Atunci mi s-a părut o cifră uriașă aceasta. Apoi s-au precipitat lucrurile și numărul a crescut la 15.000 – studenți, masteranzi, doctoranzi și n-a fost nimic imposibil și Politehnica este în continuare în creștere”. La sfîrșitul discursului, profesorul i-a urat Universității, din toată inima, în latină, „Vivat, crescat, urat!”. Prof. univ. dr. ing. Anghel Stanciu i-a mulțumit că „ne-ați făcut să ne întoarcem în timp și să ne amintim de vremurile cînd băteam la ușile dumneavostră, unii cînd erați decan, alții pentru că erați rector, dar cei mai mulți pentru că erați profesor”

„Premiul pentru întreaga activitate” dedicat profesorului univ. dr. ing. Hugo Rosman i-a fost înmînat profesorului Marcel Istrate, decanul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică si Informatică Aplicată a TUIAȘI. Acesta a citit mesajul profesorului care nu a putut fi prezent la eveniment, dar a transmis „cele mai alese urări de prosperitate pentru Universitatea noastră”, din „cel de-al 88-lea an de viață și al 61-lea de activitate la Buletinul Institutului Politehnic„. Profesorul Rosman și-a petrecut cei 46 de ani de activitate didactică în învăţămîntul universitar electrotehnic românesc și a fost membru în comitetul de redacţie al Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi din 1953, fiind editor onorific în prezent. 

Al treilea profesor premiat a fost prof. univ. dr. doc. ing. Alfred Braier care, la rîndul său, nu a putut fi prezent la manifestare. Premiul a fost primit de către prof. univ. dr. Liliana Bejan, directorul Departamentului de Mecanică Teoretică de la Facultatea de Mecanică. Ea a citit mesajul profesorului care le-a tranmis celor prezenți la eveniment că „vreau să vă încredințez de întregul meu atașament față de Școala Politehnică care m-a format și mi-a oferit spirjinul și prilejul continue pentru a servi cu mari satisfacții profesionale învățămîntul tehnic superior ieșean. Profit de acest prilej special pentru a aduce un omagiu dascălilor mei, în mod special remarcabililor profesori Dumitru Mangeron și Alexandru Climescu, care au știut să întrețină un înalt standard de ținută academică în cadrul seminarului matematic al Universității noastre. Lor, și totodată climatului din școala noastră, distinșilor, foștilor studenți și doctoranzi le datorez totul”. Profesorul Braier fost distins de două ori cu Medalia „Gheorghe Asachi” a TUIAȘI, în 1996 și 1998. Profesorul Braier este menţionat în volumul „Istoria ştiinţelor în România: Matematica, Mecanica, Astronomia”, publicat la  Editura Academiei din Bucureşti, în 1981.

Răsfoiți broșura dedicată Premiilor pentru întreaga activitate

Premiile pentru Excelență în Cercetare

În a doua parte evenimentului, prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu, prorector responsabil cu cercetarea științifică la TUIAȘI a înmînat „Premiile pentru Excelență în Cercetare”, la trei categorii. „Aceste premii sînt un pas. Un pas spre marea consacrare. Și trebuie să spunem că locul pe care îl ocupăm noi în ierarhia universităților tehnice, locul al II-lea după București, se datorează și acestor colegi ai noștri implicați într-o activitate de cercetare, și fundamentală și aplicativă, și care sînt cei ce ne trag în sus”, a subliniat prof. univ. dr. ing. Anghel Stanciu, Președintele Senatului. La rîndul său, prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu a precizat că „Aceste premii sînt, de fapt, o recunoaștere că, prin cercetarea științifică, sub toate formele sale, cercetare fundamentală, cercetare aplicativă sau inovare se produce cunoaștere care contribuie la progresul economic, cultural și social. Desigur că, în toate demersurile de cercetare științifică, de la idee pînă la fundamentarea teoretică foarte riguroasă, de la abordarea sistematică a unei probleme, pînă la activitatea experimentală, proiectare, concepere de proiecte și implementarea acestor proiecte este nevoie de foarte multă muncă, un efort deosebit, de o pasiune pentru cercetare. Și, în mod firesc, de fiecare dată, rezultatele reprezintă o plus-valoare pentru universitate și pentru cercetătorul care s-a implicat”.

„Premiul pentru cercetătorul cu cele mai bune performanțe în cercetarea științifică” pentru activitatea evaluată în perioada 2010-2012 a fost acordat conf. univ. dr. ing. Gabriela Lisă de la Departamentul de Inginerie Chimică al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, care a publicat 169 de lucrări științifice, dintre care 107 în reviste cotate ISI, patru cărți în edituri recunoscute CNCS, 50 de comunicări și postere, înregistrînd 415 citări (în reviste cotate ISI Web of Science). A participat la implementarea a 24 de granturi de cercetare cîștigate prin competiție, dintre care patru ca director de proiect. Aceasta a mulțumit conducerii Universității și a ținut să precizeze că „Deși este un premiu individual, în spate este colaborarea mea, deschiderea mea de a lucra cu ceilalți colegi de la institutele de cercetare din Iași; nu poți să spui că singur faci lucrurile”. Cercetătorul a dedicat premiul obținut conducătorului său de doctorat, academicianul Radu Zet Tudose, „care a trezit în mine pasiunea pentru cercetarea științifică”

Șef de lucrări dr. ing. Lenuța Kloetzer de la Departamentul de Inginerie Biochimică, Organică și Alimentară al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediulu a primit „Premiul pentru tînărul cercetător cu cele mai bune performanțe în cercetarea științifică”. Aceasta a publicat, pînă în prezent, 15 articole în reviste cotate ISI și BDI, 12 articole în volume ale unor manifestări științifice naționale și internaționale. De asemenea, a participat cu comunicări sau postere la 32 de conferințe naționale și internaționale. „Este o surpriză foarte plăcută și bineînțeles că acest premiu nu l-aș fi primit astăzi dacă nu ar fi fost împingerea de la spate a domnului profesor Dan Cașcaval, coordonatorul meu de doctorat, căruia îi mulțumesc din suflet. De asemenea, mulțumesc și colegilor mei de departament, cu care mă sînt ca într-o familie”, a ținut să precizeze tînărul cecetător. 

Echipei formate din prof. univ. dr. ing. Marinel Temneanu, șef lucrări dr. ing. Codrin Donciu, prof. univ. dr. ing. Cristian Foșalău, conf. univ. dr. ing. Cristian Zet de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată i-a fost acordat „Premiul pentru grupul care a contribuit la atragerea celor mai multe fonduri pentru cercetare”, care a atras fonduri de aproape 1,4 milioane de lei între 2010 și 2012. În ceea ce privește activitatea academică a membrilor grupului, prof. univ. dr. ing. Marinel Temneanu a coordonat, în calitate de director, nouă proiecte de cercetare științifică, este autor a opt cărți și manuale universitare și a peste 80 de articole științifice și membru în 46 de proiecte de cercetare. Acesta a ținut să sublinieze că, „acest premiu încununează cîțiva ani de muncă și aș vrea să mulțumesc, în primul rînd, colegilor care fac parte din echipă, și celor care ne sprijină și cu ajutorul cărora funcționăm de fapt. Vă asigurăm de toate eforturile noastre de a duce mai departe și mai sus numele Universității Tehnice «Gheorghe Asachi» și a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată”. Șef de lucrări dr. ing. Codrin Donciu a coordonat, în calitate de director de proiect, nouă proiecte de cercetare, dintre care două proiecte de tip ERA-NET. Este autor/coautor a șapte cărți și a peste 100 de lucrări științifice. Prof. univ. dr. ing. Cristian Foșalău a coordonat, în calitate de director de proiect, 12 proiecte de cercetare, a publicat zece cărți cu caracter didactic și științific, 44 de articole în reviste indexate ISI sau în BDI, 50 de articole publicate în reviste recunoscute CNCS și 82 de lucrări în volume ale simpozioanelor internaționale. Conf. univ. dr. ing. Cristian Zet a fost director sau responsabil științific în cinci proiecte de cercetare și membru în echipele a 25 de contracte de cercetare științifică, a publicat 76 de lucrări științifice, dintre care șapte în reviste cotate ISI și 14 indexate Inspec. A publicat trei cărți și trei manuale în calitate de autor sau coautor, este autor a trei brevete de invenție, din care unul internațional. 

Răsfoiți broșura dedicată Premiilor de Excelență pentru Cercetare

Prof. univ. dr. ing. Anghel Stanciu a evidențiat importanța atragerii acestor bani, mai ales în contextul subfinanțării cercetării științifice, precizînd că, fără aceste granturi, facultățile sînt în pericolul de a intra în colaps și că rostul lor este nu doar de a ridica prestigiul științific, ci și cel economic. Prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu a ținut să completeze, spunînd că „noi în fiecare an facem un bilanț al cercetării la toate punctele, la fiecare categorie care contează, atît pentru raportarea națională, cît și pentru raportarea internațională și de fiecare dată vedem că rezultatele cerecetării sînt materializate și în bani. Deci granturile care se cîștigă prin competiție au la bază, pînă la urmă, aceleași grupuri de cercetare foarte harnice, care și publică, au și conducere de doctorat, și participă la programe naționale și internaționale.”

Acordarea „Premiilor de Excelență în Cercetare” a fost inițiată în 2012, iar conducerea TUIAȘI dorește ca aceasta să devină o tradiție pentru Universitate. „Atunci cînd am făcut propunerea de a acorda aceste premii, în 2012, ne-am gîndit să recunoaștem performanțele științifice ale colegilor noștri care, de mai mulți ani, lucrează în mod constant pentru a dezvolta direcții de cercetare și grupuri de cercetare. Mai ales în contextul ultimilor ani, cînd finanțarea națională a programelor de cercetare a scăzut constant, acest demers al instituției noastre – care este una de cercetare avansată și educație – este unul important. Ne-am dori ca și în anii care vin să existe o competiție pentru acordarea acestor premii de cercetare. Anul acesta, de exemplu, la categoria «Premiul pentru inovație și transfer tehnologic» nu am avut nici un solicitant”, a mai subliniat prorectorul responsabil cu cecetarea științifică la TUIAȘI. 

Din Comisia de acordare a premiilor au făcut parte membri din Consiliul de Administrație și din Senat, printre care se numără prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu, prorector responsabil cu cercetarea științifică, în calitate de președinte și prof. univ. dr. ing. Carmen Loghin, decan al Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial, prof. univ. dr. ing. Mihai Budescu, decan al Facultății de Construcții și Instalații, prof. univ. dr. ing. Marcel Istrate, decan la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, prof. univ. dr. ing. Iulian Ciocoiu, președintele Comisiei de Cercetare din Senat, conf. univ. dr. ing. Gheorghe Prisăcaru de la Facultatea de Mecanică și prof. univ. dr. ing. Dan Scutaru de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Seria manifestărilor festive și științifice dedicate aniversării celor 200 de ani de învățămînt tehnic la Iași a început pe 13 noiembrie, cu a V-a ediție a Simpozionului de Istoria Învățămîntului și Științelor Tehnice și a continuat pe 14 noiembrie, cu dezvelirea picturilor din Aula Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.