loader image

TUIAȘI 200: De la dezvelirea picturilor din Aulă, la o Gală Extraodinară de Operă

În Aula Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași au fost dezvelite picturile reprezentîndu-i pe Regele Carol I al României și pe Regina Elisabeta.

Manifestarea festivă care a avut loc joi, 14 noiembrie 2013, începînd cu ora 17.00, a făcut parte din seria de evenimente dedicate împlinirii a 200 de ani de la înfiinţarea Şcolii de Inginerie şi Hotărnicie de către Gheorghe Asachi şi a 75 de ani de la începerea cursurilor Şcolii Politehnice Ieşene (TUIAȘI 200). Dezvelirea a fost făcută într-o atmosferă festivă, întreținută de corul Academiei de Arte din Iași. Momentul inaugural a fost marcat de discursurile prof. univ. dr. ing. Ion Giurma, Rectorul TUIAȘI, prof. univ. dr. ing. Eugen Neculai Seghedin, prorector responsabil cu activitatea didactică și prof. univ. dr. ing. Dorin Mihai, istoric, de la Catedra de Științe Socio-Umane a TUIAȘI. La ceremonie au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor de învățămînt ieșene și personalități locale, profesoei și studenți ai TUIAȘI, precum și pictorul Mihail Taraș, conferențiar la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, autorul lucrărilor. 

tuiasi-200-de-la-dezvelirea-picturilor-din-aula-la-o-gala-extraodinara-de-opera

„Familia Regală a jucat un rol important în ridicarea Palatului Universitar de la Copou. Ca o recunoaștere, la început, în această minunată Aulă au fost așezate două tablouri care îi reprezentau pe Regele Carol I al României și pe Regina Elisabeta. Cu timpul, acestea au dispărut. Astăzi, prin dezvelirea celor două picturi încercăm să redăm aspectul inițial al acestei aule”, a explicat prof. univ. dr. ing. Ion Giurma, rectorul TUIAȘI în deschiderea evenimentului rolul acestui gest. Picturile reprezentîndu-i pe Regele Carol I al României și pe Regina Elisabeta le înlocuiesc pe cele înfățișîndu-i pe Gheorghe Asachi și Petru Poni. Rectorul a citit răspunsul Familiei Regale, trimis sub forma unui mesaj semnat de Alteța Sa Regală, Pricipesa Margareta a României care a subliniat importanța acestui moment. 

A atinge două secole este o reușită pentru orice instituție din România, atît de marcată de provizorat și improvizație. Sînt fericită să aflu că după jumătate de secol de uitare, portretele ctitorilor României moderne, Regele Carol și Regina Elisabeta, au fost reconstituite prin grija conducerii universității și sînt dezvelite pentru a servi ca simbol tinerelor generații. Este încă o dovadă de continuitate și de reluare a legăturilor trainice dintre suveranii României și instituțiile de învățămînt superior

Alteța Sa Regală, Principesa Margareta a României

Profesorul universitar Dorin Mihai a făcut un „elogiu al memoriei” și a vorbit despre semnificația acestui eveniment. El a evidențiat în discursul său importanța dezvelirii picturilor pentru reconstituirea memoriei istorice, subliniind că inițiativa reprezentanților TUIAȘI semnifică un gest de noblețe și de demnitate, întrucît „această mutație stilistică trimite la o mutație mentală care acum 23 de ani nu era posibilă. Să reconstituim măcar un fragment din ceea ce ctitorii acestui lăcaș și ctitorii învățămîntului românesc au lăsat moștenire. Este un eveniment cu semnificații multiple, care vorbește despre maturizarea societății românești și despre faptul că acum putem să restituim momoriei trecutul”

Despre istoria întortocheată a picturilor din Aulă și despre vicisitudinile prin care a trecut edificiul prin vreme a vorbit prof. univ. dr. ing. Neculai Seghedin, prorector responsabil cu activitatea didactică, ce s-a implicat în acest proces de reconstrucție. „Am avut onoarea, acum nouă luni, să fiu desemnat ca persoană de contact între Universitate și autorul acestor tablouri. A fost pentru mine o experiență spirituală extraordinară, a fost un parcurs intelectual deosebit în care am aflat foarte multe despre mine însumi și despre pictură, dar am avut ocazia să cunosc un om complet”, a mărtuirist prorectorul. 

Un strop de inginerie în „bucătăria spirituală” a picturilor

Acesta a vorbit și despre autorul lucrărilor, conf. univ. dr. Mihail Taraș, care „este un intelectual, un artist total și un om de la care am văzut ce înseamnă libertatea de expresie. Dacă ar fi să-l definesc pe autorul lucrărilor printr-un cuvînt, aș spune onestitate. Onestetitate dusă la extrem. Un om cu o valoare instrinsecă extraordinară”. Prorectorul a subliniat faptul că realizarea picturilor a însemnat un parcurs intelectual și fizic foarte solicitant și extrem de dificil, fiind nevoie de o muncă îndelungată pentru realizarea lucrărilor de artă. „Am descoperit că este nevoie de foarte multă muncă, de foarte multă inginerie, de foarte multă tehnică. Am văzut munca unui om plin de acribie, care a fost atent la extrem de multe detalii. Mă bucur că am reușit să iau parte la această «bucătărie spirituală»”, a mai precizat profesorul Eugen Seghedin. 

El a mai explicat că scopul nu a fost acela de a reconstitui niște opere, ci „am vrut să reconstituim atmosfera acestei încăperi sacre, o sacralitate dată de tradiția academică ieșeană. Nu am vrut să refacem tablourile în detaliile inițiale, ci să reconstituim numai niște detalii generale ce țineau de tablourile care existau în secolul trecut”. A mai adăugat că artistul a realizat picturile în ulei pe pînză, în stilul clasic, în mod special pentru Aulă – „nu dau bine în altă parte. Domnul profesor mi-a spus că trebuie să fie niște lucrări cinstite – cinstite față de personaje, față de timpul de atunci, față de instituție, față de autor”.

În continuare, prorectorul a prezentat „o temă a filmului”. El a explicat că, în 1944, probabil la război s-au pierdut picturile originale. De aceea, pentru realizarea noilor tablourilor s-a întreprins o muncă de documentare din mai multe surse și s-au consultat mai multe colecții de fotografii, stampe și cărți poștale. Prof. univ. dr. Neculai Seghedin a explicat cum s-a analizat fiecare detaliu în parte și s-a încercat redarea atitudinii personajelor, care este una sobră, academică. Acesta a precizat că fundalul este intenționat unul estompat pentru ca acestea să fie puse în evidență. Prorectorul a dezvăluit și faptul că tablourile conțin și mesaje încifrate, unul dintre ele vizînd-o pe Regina Elisabeta, care ține mîna pe o carte. Acea carte reprezintă o ediție a unui volum cu poezii de Mihai Eminescu. Simbolul este unul al reconcilierii peste veacuri a poetei Carmen Silva cu Mihai Eminescu, cu care avusese un conflict în care acesta din urmă i-ar fi spus că „sînteți Regina României, dar nu regina Poeziei”

Manifestarea de dezvelire a picturilor a fost urmată de o Gală Extraordinară de Operă care a avut loc în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, ce a fost dedicată profesorilor și studenților TUIAȘI și invitaților de onoare. Aceasta a strîns laolatlă fragmente și arii din opere celebre, într-un regal de feerie a muzicii și a fost urmată de un cocktail. Evenimentul TUIAȘI 200 a continuat pe 15 noiembrie, tot în Aula Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, cînd invitații de onoare și-au prezentat mesajele aniversare.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.