loader image

Iulie 2023

Rezultat selecţie dosare pentru ocuparea posturilor vacante înfiinţate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul „DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH – MANUFACTURING&SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region”. (31.07.2023)

Rezultat selecţie dosare pentru ocuparea posturilor vacante înfiinţate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul ”DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH – MANUFACTURING&SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region” (27.07.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului pentru angajarea pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH – MANUFACTURING&SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region”, acronim eDIH-DIZ, din cadrul Programului Europa Digitală, apel European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01), contract nr. 101083392. (25.07.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr.II, din cadrul Serviciului de Pază TUIASI. (21.07.2023)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Tehnic – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative (21.07.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Tehnic – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (20.07.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.I din cadrul secretariatului Rectorat. (19.07.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de inginer de sistem gr.I, din cadrul Biroului Întreținere Service – Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (18.07.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de inginer de sistem gr.I, din cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (18.07.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, din cadrul Biroului Asistență Tehnică IT&C – Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (18.07.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de analist programator studii superioare gr.II, din cadrul Biroului Informatizare – Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (18.07.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de inginer gr.IA, din cadrul Departamentului de Bazele Electronicii – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (18.07.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Tehnic – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (18.07.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, din cadrul Serviciului de Evidență a Resurselor Umane – Direcția Resurse Umane. (18.07.2023)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III din cadrul secretariatului Rectorat. (18.07.2023)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, din cadrul Serviciului Intern de Prevenire și Protecție. (17.07.2023)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, din cadrul Biroului de Statistică – Direcția Generală Administrativă. (17.07.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr.III, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului de Marketing Universitar din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale. (17.07.2023)

Rezultate finale recrutare şi selecţie a dosarelor depuse, conform Procedurii PO.DRU.04, de către Comisia derecrutare şi selecţie, pentru ocuparea postului vacant de referent tehnic, înfiinţat în afara organigramei TUIASI pentru proiectul cu titlul „eDIH-DIZ-DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH-MANUFACTURING&SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region”, depus în cadrul Programului Europa Digitală, apel European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01), contract nr. 101083392. (14.07.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr.III, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului de Marketing Universitar din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale. (14.07.2023)

Selecție dosare, conform Procedurii PO.DRU.04, de către Comisia derecrutare şi selecţie, pentru ocuparea postului vacant de referent tehnic, înfiinţat în afara organigramei TUIASI pentru proiectul cu titlul ”eDIH-DIZ-DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH-MANUFACTURING&SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region”, depus în cadrul Programului Europa Digitală, apel European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01). (12.07.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr.III, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului de Marketing Universitar din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale. (11.07.2023)

În data de 21.07.2023, ora 9.00, în Sala de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr.II  al dlui  Cojocaru Gheorghe angajat în funcția de administrator patrimoniu studii medii tr.III la Serviciul de Pază din cadrul TUIASI. (11.07.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 7 din statul de funcţii al Compartimentului TehnicServiciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (11.07.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor  ”eDIH-DIZ-DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH-MANUFACTURING&SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region”, depus în cadrul Programului Europa Digitală, apel European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01), contract nr. 101083392. (11.07.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajarea pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului „SHOEDES-New footwear designer qualifications for sustainable products that comply with the emerging demands of circular economy”, 2021-1-TR01-KA220-VET-28186, finanțat de programul ERASMUS+, aflat în derulare în perioada 28/02/2022  –  27/02/2025. (11.07.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr.III, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Relații Internaționale – Erasmus+ din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale. (10.07.2023)

Rezultate probă suplimentară în domeniul competențelor lingvistice (limba engleză) privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr.III, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului de Marketing Universitar din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale. (06.07.2023)

În data de 18.07.2023, ora 1000, la sediul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.IA, al dnei Ursu Nicoleta, angajată în funcția de inginer gr.I la Departamentul Bazele Electronicii din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (06.07.2023)

Rezultate probă suplimentară în domeniul competențelor lingvistice (limba engleză) privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr.III, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Relații Internaționale – Erasmus+ din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale. (05.07.2023)

În data de 17.07.2023, ora 1030, la sediul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale, va avea loc examenul de promovare pe postul de analist programator studii superioare gr.II, al drei Pavăl Mihaela-Irina, angajată în funcția de analist programator studii medii debutant la Biroul Informatizare. (04.07.2023)

În data de 17.07.2023, ora 1030, la sediul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer de sistem gr.I, al dlui Neagu Dragoș-Ștefan, angajat în funcția de inginer de sistem gr.II la Biroul Întreținere Service. (04.07.2023)

În data de 17.07.2023, ora 1030, la sediul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer de sistem gr.I, al dlui Boldeanu Ștefan-Emanuel, angajat în funcția de inginer de sistem gr.II la Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale. (04.07.2023)

În data de 17.07.2023, ora 1030, la sediul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale, va avea loc examenul de promovare pe postul de analist programator studii superioare gr.II, al dlui Avasilcăi Alexandru, angajat în funcția de analist programator studii medii debutant la Biroul Informatizare. (04.07.2023)

În data de 17.07.2023, ora 1030, la sediul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, al dlui Anton Dumitru, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.II la Biroul Asistență Tehnică IT&C. (04.07.2023)

În data de 18.07.2023, ora 1400, în Sala mica Rectorat – camera B-109, corpul T, et.1, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.I, al dnei Hanganu Cristina, angajată în funcția de secretar studii superioare gr.II la Secretariatul Rectoratului. (04.07.2023)

În data de 17.07.2023, ora 1000, în Sala mica Rectorat – camera B-109, corpul T, et.1, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III, al dnei Zauer Maria, angajată în funcția de secretar studii superioare debutant la Secretariatul Rectoratului. (04.07.2023)

În data de 17.07.2023, ora 1100, în Sala  de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, al dlui Mămăligă Andrei, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii medii debutant la Serviciul de Evidență a Resurselor Umane  din cadrul Direcției Resurse Umane. (04.07.2023)

În data de 17.07.2023, ora 1000, în Sala  de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III  al drei Rotaru Mădălina, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare debutant la Serviciul Intern de Prevenire și Protecție. (04.07.2023)

În data de 17.07.2023, ora 1030, în Sala  de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III  al dnei Diac Mădălina-Gabriela angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare debutant la Biroul de Statistică. (04.07.2023)

Rezultat selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr.III, poz. 3 din statul de funcţii al Compartimentului de Marketing Universitar din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale. (04.07.2023)

Rezultat selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr.II, poz. 4 din statul de funcţii al Biroului Relații Internaționale – Erasmus+ din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale. (03.07.2023)

Rezultat selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr.III, poz. 5 din statul de funcţii al Biroului Relații Internaționale – Erasmus+ din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale. (03.07.2023)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.