loader image

Mai 2023

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de pompier, poz. 4 din statul de funcţii al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență. (31.05.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.III, poz. 4 din statul de funcţii al Direcției Generale Administrative. (31.05.2023)

Selecţiei dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 2 din statul de funcţii al Compartimentului administrativ din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (31.05.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 2 din statul de funcţii al Serviciului Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (31.05.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 8 din statul de funcţii al Compartimentului administrativ din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (31.05.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr.IV, poz. 20, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus – DSS. (31.05.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 17 din statul de funcţii al Serviciului Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI. (31.05.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.I, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești-Serviciul Social-Cămin T14. (31.05.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (31.05.2023)

Rezultate probă suplimentară în domeniul tehnologiei informației privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr.II, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Construcții și Instalații. (30.05.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer, grad I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (30.05.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr.IV, poz. 20, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus – DSS. (30.05.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. I, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (30.05.2023)

Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții de personal didactic auxiliar si nedidactic al Departamentului Măsurări  Electrice și Materiale Electrotehnice din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (30.05.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative. (30.05.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (30.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de îngrijitor, poz.7, din statul de funcţii al Căminului T20 din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (30.05.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative. (29.05.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. I, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (29.05.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Inginer, grad I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (29.05.2023)

Rezultat selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3 din statul de funcţii al Secretariatului Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (29.05.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului – Compartiment Administrarea Patrimoniului. (29.05.2023)

Rezultate interviu pentru ocuparea postului vacant de secretar st.sup. debutant, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții de personal didactic auxiliar si nedidactic al Departamentului Măsurări  Electrice și Materiale Electrotehnice din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (29.05.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului-Compartiment Administrarea Patrimoniului. (26.05.2023)

Rezultate probă suplimentară în domeniul tehnologiei informației privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (26.05.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 3 și poz. 6 din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (26.05.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr.IV, poz. 20, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului de Întreținere-Serviciul Infrastructură Campus-DSS. (26.05.2023)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, treapta I, poz.21 din Statul de funcţii de personal didactic auxiliar si nedidactic al Direcției Servicii Studențești, Serviciul Infrastructură Campus, Atelier de Întreținere. (26.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție, de zidar tr.III, poz.12 și poz.13 din statul de funcţii al Compartimentului Întreținere-Atelierul Tâmplărie Construcții – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (26.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție, de tâmplar tr.I, poz.4 și poz.5 din statul de funcţii al Compartimentului Întreținere-Atelierul Tâmplărie Construcții – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (26.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție, de electrician tr.I, poz.1  din statul de funcţii al Compartimentului Întreținere-Atelierul Electric – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (26.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție, de lăcătuș mecanic tr.II, poz.11 și poz.12 din statul de funcţii al Compartimentului Întreținere-Atelierul Centrale Termice Utilități – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (26.05.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr.II, poz. 7 din statul de funcţii al secretariatului din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (25.05.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative. (25.05.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de ospătar tr.IV, poz. 21, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (25.05.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de manipulant bunuri, poz. 14, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (25.05.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 17, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (25.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de referent de specialitate studii superioare gr.III, poz.2, din statul de funcţii al Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (25.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuție, de îngrijitor, poz.25, poz.27, poz.28, poz.29 din statul de funcţii al Facultății de Construcții și Instalații, Compartimentul Administrativ – Personal de Deservire, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (25.05.2023)

Rezultatele procesului verbal în urma procesului de recrutare şi selecţie a personalului realizat de către Comisia derecrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0553 cu titlul „Dezvoltarea și implementarea strategiei de comunicare a rezultatelor cercetării către comunitate – TUIasi4all”, director proiect Prof. dr. ing. Maria Carmen Loghin.

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Mecanică – Compartiment administrativ. (25.05.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de auditor gr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului de Audit Public Intern. (25.05.2023)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de electrician tr.I, poz.8 din statul de funcții al Atelierului de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus – Direcția Servicii Studențești. (25.05.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar st.sup. debutant,poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții de personal didactic auxiliar si nedidactic al Departamentului Măsurări  Electrice și Materiale Electrotehnice din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (25.05.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.12, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din Statul de funcţii de personal didactic auxiliar si nedidactic al Direcției Servicii Studențești-Serviciul Social – Cămin T17. (25.05.2023)

Rezultate probă suplimentară în domeniul competențelor lingvistice (limba engleză) privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (24.05.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de auditor gr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului de Audit Public Intern. (24.05.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Mecanică – Compartiment administrativ. (24.05.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Inginer, grad I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (24.05.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. I, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (24.05.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului – Compartimentul Administrarea Patrimoniului. (24.05.2023)

Rezultate interviu pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.12, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții de personal didactic auxiliar si nedidactic al Direcției Servicii studențești, Serviciu Social, Cămin T17. (23.05.2023)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.I, poz.4 din Statul de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic al Direcției Servicii Studențești-Serviciul Social-Cămin T14. (23.05.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 5 din statul de funcţii al Departamentului de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (23.05.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de ospătar tr.IV, poz. 21, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (23.05.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de manipulant bunuri, poz. 14, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (23.05.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 17, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (23.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de inginer de sistem gr.IA, poz.5, din statul de funcţii al Biroului de Asistență Tehnică IT&C – Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (23.05.2023)

Universitatea Tehnică„Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție de inginer debutant, poz.3 din Statul de funcţii de personal auxiliar și nedidactic al Departamentului de Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (23.05.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 2 din statul de funcţii al – Serviciului Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (23.05.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. I, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (22.05.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Inginer, grad I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (22.05.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de auditor gr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului de Audit Public Intern. (22.05.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Organizare Normare Gestiune Baze de Date – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (22.05.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Financiar-Contabilitate din cadrul Direcției Servicii Studențești. (22.05.2023)

Procesul verbal de selectie de personal din cadrul proiectului STAR – POCU 829/6/13/142152.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție de lăcătuș mecanic tr.IV,  poz.1 din statul de funcţii al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Compartimentul Administrativ – Personal de Deservire, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (22.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție de îngrijitor, poz.9, din statul de funcţii al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, Compartimentul Administrativ – Personal de Deservire, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (22.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator patrimoniu st. sup. debutant, poz.3 din statul de funcții al Biroului Rotaprint – Direcția Generală Administrativă, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (22.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz.6, din statul de funcţii al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (22.05.2023)

Rezultate probă suplimentară în domeniul tehnologiei informației privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din Statul de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic al Departamentului de Măsurări Electrice și Materiale Electrotehnice din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (22.05.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Mecanică, Compartiment administrativ – personal de deservire. (19.05.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.12, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din Statul de funcţii de personal didactic auxiliar si nedidactic al Direcției Servicii Studențești-Serviciul Social – Cămin T17. (19.05.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Organizare Normare Gestiune Baze de Date – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane (19.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 17, din statul de funcţii al Serviciului Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (18.05.2023)

Rezultat selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr.IV, poz. 20 din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (18.05.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 10, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată Compartiment administrativ – personal de deservire. (18.05.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (18.05.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Financiar-Contabilitate din cadrul Direcției Servicii Studențești. (18.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de muncitor necalificat, treapta I, poz.21 din Statul de funcţii de personal didactic auxiliar si nedidactic al Direcției Servicii Studențești, Serviciul Infrastructură Campus, Atelier de Întreținere, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022. (17.05.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Organizare Normare Gestiune Baze de Date – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane (17.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de referent de specialitate studii superioare gr.III, poz.4, din statul de funcţii al Direcției Generale Administrative, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022. (17.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de pompier, poz.4 din statul de funcţii al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (17.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de administrator patrimoniu studii medii tr.I,  poz.6 din statul de funcţii al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (17.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție, de îngrijitor, poz.3 și poz.6 din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (17.05.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 5 din statul de funcţii al Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului  din cadrul Direcției Generale Administrative. (16.05.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.9 din statul de funcţii al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative. (16.05.2023)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 4 din Statul de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic al Departamentului de Măsurări Electrice și Materiale Electrotehnice din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (16.05.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (16.05.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Financiar-Contabilitate din cadrul Direcției Servicii Studențești. (16.05.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 10, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Compartiment administrativ – personal de deservire. (16.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe postul vacant din echipa de implementare în cadrul proiectului tip CNFIS-FDI-2023-F-0553 cu titlul „Dezvoltarea și implementarea strategiei de comunicare a rezultatelor cercetării către comunitate – TUIasi4all”, director proiect Prof. dr. ing. Maria Carmen Loghin. (16.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajarea pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului POCU 829/6/13/142152, cu titlul STAR – Susținerea Tinerilor pentru Afaceri Reușite. (16.05.2023)

Proces verbal în urma procesului de recrutare şi selecţie a personalului realizat de către Comisia derecrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0553 cu titlul „Dezvoltarea și implementarea strategiei de comunicare a rezultatelor cercetării către comunitate – TUIasi4all”, director proiect Prof. dr. ing. Maria Carmen Loghin. (15.05.2023, 13.00)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de auditor gr.I, poz. 1 din statul de funcţii al Compartimentului de Audit Public Intern. (15.05.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de ospătar tr.IV, poz. 21 din statul de funcţii al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (15.05.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de manipulant bunuri, poz. 14 din statul de funcţii al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (15.05.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 17 din statul de funcţii al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (15.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de secretar studii superioare debutant, poz.3, din statul de funcţii al Secretariatului Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (15.05.2023)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. I, poz. 3, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (15.05.2023)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. I, poz. 1, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (15.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de îngrijitor, poz.8, din statul de funcţii al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Administrativ-personal de deservire, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (15.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.2, din statul de funcţii al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Administrativ-personal de deservire, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (15.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de instalator sanitar tr.I, poz. 17, din statul de funcţii al Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (15.05.2023)

Rezultate probă suplimentară în domeniul tehnologiei informației privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Organizare Normare Gestiune Baze de Date – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (12.05.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr.IA, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (12.05.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 10, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată – Compartiment administrativ – personal de deservire. (11.05.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (11.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de secretar studii superioare gr.II, poz.7, din statul de funcţii al Facultății de Construcții și Instalații – secretariat, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (11.05.2023)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 12, din statul de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic al Direcției Servicii Studențești – Serviciul Social – Cămin T17. (11.05.2023)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator de patrimoniu, studii medii tr.I, poz. 1, din statul de funcţii al Facultății de Mecanică — Compartimentul administrativ – personal de deservire. (11.05.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 7 din statul de funcţii al Biroului Financiar-Contabilitate din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.05.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 7 din statul de funcţii al Biroului Organizare Normare Gestiune Baze de Date – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (10.05.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr.IA, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (10.05.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (09.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator patrimoniu superioare debutant, poz.2 din Statul de funcţii de personal auxiliar și nedidactic al Serviciului Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane, pe durată nedeterminată, cu normăîntreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (09.05.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr.IA, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (08.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de secretar studii superioare debutant, poz.5, din statul de funcţii al Departamentului de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336 / 28.10.2022. (08.05.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.5 din statul de funcţii al Biroului Achiziții Transport – Compartimentul Achiziții din cadrul Serviciului Achiziții Publice. (05.05.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.III, poz. 4 din statul de funcţii al Direcției Generale Administrative. (04.05.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 10 din statul de funcţii al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată – Compartiment administrativ – personal de deservire. (04.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de instalator sanitar tr.IV, poz.20, din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere, Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de zidar tr.III, poz.6, din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere, Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de muncitor necalificat tr.I poz.4, din statul de funcții al Căminului T14 – Serviciul Social – Direcția Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de electrician tr.I poz.8, din statul de funcții al Atelierului de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus – Direcția Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (04.05.2023)

Rezultate în urma procesului de recrutare şi selecţie a personalului realizat de către comisia derecrutare şi selecţie, pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0553 cu titlul „Dezvoltarea și implementarea strategiei de comunicare a rezultatelor cercetării către comunitate – TUIasi4all”. (03.04.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție de secretar studii superioare debutant, poz.4 din Statul de funcţii de personal auxiliar și nedidactic al Departamentului de Măsurări Electrice și Materiale Electrotehnice din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și informatică Aplicată, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de administrator patrimoniu studii superioaregr.II, poz.5, din statul de funcţii al Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului – Compartiment Administrarea Patrimoniului, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (02.05.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer gr.IA, poz.2, din statul de funcţii al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (02.05.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr.IA, poz. 1 din statul de funcţii al Departamentului de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”.(02.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe postul vacant din echipa de implementare în cadrul proiectului tip CNFIS-FDI-2023-F-0553 cu titlul „Dezvoltarea și implementarea strategiei de comunicare a rezultatelor cercetării către comunitate – TUIasi4all”. (02.05.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.9, din statul de funcţii al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (02.05.2023)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.