loader image

Septembrie 2019

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de auditor gr. I, poz. 5 din Compartimentului de Audit Public Intern. (30.09.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de tehnician tr, IA, poz. 3 din statul de funcții al Departamentului de Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (30.09.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de instalator încălzire tr. I, poz. 8 din statul de funcții al Căminului T7-T8 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (30.09.2019).

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de secretar studii superioare gr.II, poz.5, din statul de funcții al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (27.09.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de tehnician tr.IA, poz.3, din statul de funcții al Departamentului de Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (27.09.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de lăcătuș mecanic tr.I, poz.5 din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Mecanică. (26.09.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului de inginer gr. II, poz. 4, din statul de funcții al Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (26.09.2019)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr. II, poz. 9, din statul de funcții al compartimentului administrativ-personal de deservire al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (26.09.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician tr. IA, poz. 3, din statul de funcții al Departamentului de Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (26.09.2019)

Rezultate probă interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr. II, poz. 5 din statul de funcții al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (26.09.2019)

Rezultate probă interviu pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. II, poz. 4, din statul de funcții al Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (25.09.2019)

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. II, poz. 4, din statul de funcții al Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (24.09.2019)

Răspuns la cererea depusă de d-nul Autodrei Gheorghiță-Ciprian, candidat la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar gr. II din cadrul Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității privind rezultatul obținut la proba practică pe calculator. (23.09.2019)

Rezultate probă practică privind concursul de secretar studii superioare gr. II, poz. 5 din statul de funcții al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (20.09.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr. III, poz. 14, din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu. (20.09.2019)

Rezultate probă interviu pentru postul de referent de specialitate gr.III, poz.14 din statul de funcţii al Serviciului Administrativ Patrimoniu. (19.09.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul de secretar studii superioare gr. II, poz. 5, din statul de funcții al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității ca urmare a recorectării la cerere, a lucrării scrise a candidatului Atudorei Gheorghiță-Ciprian. (18.09.2019)

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului de tehnician tr.IA, poz. 3 din statul de funcții al Departamentului de Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (18.09.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului de referent de specialitate gr. III, poz. 14, din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu. (18.09.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr. II, poz. 5 din statul de funcții al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (17.09.2019)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. II, poz. 4, din statul de funcții al Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (17.09.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de auditor gr. I, poz. 1 din statul de funcții al Compartimentului Audit Public Intern (13.09.2019).

Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, de referent de specialitate gr. III, poz. 14, din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu (13.09.2019).

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță modificarea locului de desfășurare a probei scrise pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr. III, poz. 14 din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu din data de 12.09.2019 de la Sala de Consiliu DGA, corpul T, et. 1, cam. C-101 la Amfiteatrul T3, corpul T, parter.

Răspunsul la contestația nr.19616 / 10.09.2019, depusă de d-na Manolache Carmen, candidată la concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar gr.II din cadrul Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (11.09.2019).

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de muncitor necalificat tr. II, poz. 9 din statul de funcții al compartimentului administrativ – personal de deservire din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (10.09.2019)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr. II, poz. 5 din statul de funcţii al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (09.09.2019)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de referent de specialitate gr. III, poz. 14 din statul de funcţii al Serviciului Administrativ Patrimoniu. (06.09.2019)

În data de 18.09.2019, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, al domnișoarei Petraru Mădălina, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare debutant la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (04.09.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de tehnician tr. IA, poz. 3 din statul de funcții al Departamentului de Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (03.09.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată, de inginer gr.II, poz.4, din statul de funcții al Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (02.09.2019)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.