loader image

August 2019

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare gr. II, poz. 5 din statul de funcții al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (23.08.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de referent de specialitate, gr. III, poz. 14 din statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (20.08.2019)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.