loader image

Noiembrie 2020

Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz.1, din statul de funcţii al compartimentului administrativ al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (20.11.2020)

Rezultatul analizei dosarelor prezentate în urma procesului de recrutare și selecție a personalului realizat conform Procedurii PO.DRU.04 de către Comisia de recrutare și selecție, pentru ocuparea posturilor vacante înființate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul nr. 2SOFT/1.1/64/2020, din cadrul programului „Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020”, finanțat prin ENI CBC, cu titlul „Cross border cooperation in mechatronics engineering education”, acronim CBCinMEE, Manager de proiect conf. dr. ing. Gelu Ianuș. (20.11.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei în scopul implementării activităților proiectului / contractului nr. 2SOFT/1.1/64/2020.

Rezultate probă de testare a abilităților privind utilizarea calculatorului susținută în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (17.11.2020)

Rezultatele procesului de recrutare și selecție a personalului, pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului 2SOFT/1.1/1/2020, din cadrul Joint Operational Programme Romania – republic of Moldova 2014 – 2020, finanțat prin ENI-CBC, cu titlul „Collaborative Entrepreneurial Education”, acronim CEE. (16.11.2020)

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz.1, din statul de funcţii al compartimentului administrativ al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (13.11.2020)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Facultății de Mecanică. (11.11.2020)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Facultății de Mecanică. (10.11.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajate pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului 2SOFT/1.1/1/2020, din cadrul Joint Operational Programme Romania – republic of Moldova 2014 – 2020, finanțat prin ENI-CBC, cu titlul „Collaborative Entrepreneurial Education”, acronim CEE. (10.11.2020)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz.1, din statul de funcţii al compartimentului administrativ al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (06.11.2020)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Facultății de Mecanică. (05.11.2020)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Facultății de Mecanică. (02.11.2020)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.