loader image

Octombrie 2021

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată,  de deratizator  tr.IV, poz.2 din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere–Biroul Tehnic  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (29.10.2021)

În data de 01.11.2021, ora 1100, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, al dlui Nicolau Iulian, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.III la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Administrative, ca urmare a reprogramării susținerii. (22.10.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator financiar studii superioare gr.I, poz.3 din statul de funcţii al Biroului State Salarii-Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (21.10.2021)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 19.10.2021 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” – Departamentul de Inginerie Chimică. (20.10.2021)

Rezultat final al examenului organizat în data de 18.10.2021 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (20.10.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de zidar tr.III, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.10.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de sudor tr.I, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.10.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.II, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.10.2021)

Rezultat final al examenului organizat în data de 18.10.2021 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Construcții și Instalații – Departamentul BMTM. (19.10.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de zidar tr.III, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (18.10.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de sudor tr.I, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (18.10.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.II, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (18.10.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de zidar tr.III, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.10.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de sudor tr.I, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.10.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.II, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.10.2021)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de zidar tr.III, poz.7, din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (07.10.2021)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de sudor tr.I, poz.3, din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (07.10.2021)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.II, poz.6, din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (07.10.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr.I, poz. 18, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (07.10.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de electrician tr.I, poz. 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (07.10.2021)

În data de 21.10.2021, ora 1100, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, al dlui Iulian NICOLAU, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.III la Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Administrative. (05.10.2021)

În data de 18.10.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.I, al dnei Cătălina Cercel, angajată în funcția de secretar studii superioare gr.II la secretariatul  Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (05.10.2021)

În data de 18.10.2021, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.II, al dlui Marinescu Lucian, angajat în funcția de tehnician tr.IA la Departamentul de Beton, Materiale, Tehnologie și Management  din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (05.10.2021)

În data de 19.10.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de informatician studii superioare gr.I, al drei Petraru Simona-Mariana, angajată în funcția de informatician gr.II la Departamentul de Inginerie Chimică  din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simonescu”. (05.10.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator sanitar tr.I, poz. 18, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (05.10.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de electrician tr.I, poz. 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (05.10.2021)

Rezultatele finale în urma procesului de recrutare şi selecţie a personalului pentru proiectul nr. POCU 626/6/13/131181/2020, Inserția absolvenților prin stagii de pregătire PRACtică moderne și eficiente din cadrul Universității TEHnice Gheorghe Asachi din Iași, pe piața muncii-PRACTEH, acronim PRACTEH. (04.10.2021)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.