loader image

Septembrie 2022

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 10, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T17 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (20.10.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare debutant, poz.7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului State-SalariiServiciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (20.10.2022)

Rezultate probă scrisă în urma contestației privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem gr.I, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Calculatoare din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. (30.09.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al compartimentului administrativ al Facultății de Mecanică. (30.09.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 4 și poz.11 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al  compartimentului administrativ din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (30.09.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al compartimentului administrativ al Facultății de Mecanică. (29.09.2022)

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de cercetător științific CS I/CS II înfiinţat în afara organigramei TUIASI pentru proiectul cu titlul „Sistem de avertizare seismică cu deblocarea automată a ușilor de intrare prevăzute cu interfon”. (29.09.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem gr.I, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Calculatoare din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. (28.09.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajarea pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului „SHOEGAME – Developing Key Competences in VET for the Footwear Industry through Serious Games”. (28.09.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de instalator tr.III, poz.15 din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (28.09.2022)

În data de 12.10.2022, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de referent de specialitate studii superioare gr.III, al dnei Gheorghiu Mihaela, angajată în funcția de referent de specialitate studii superioare debutant  la Biroul de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative. (27.09.2022)

În data de 17.10.2022, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de legător manual tr.III, al dlui Chirilă Alin-Bogdan, angajat în funcția de legător manual tr.IV  la Biroul Rotaprint  din cadrul Direcției Generale Administrative. (27.09.2022)

În data de 07.10.2022, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de consilier orientare privind cariera gr.I, al dnei Cojan Mihaela, angajată în funcția de consilier orientare privind cariera gr.II  la Centru de Consiliere și Orientare în Carieră TUIASI. (27.09.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de magaziner, poz.13 din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (27.09.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii medii tr.III, poz.12 din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (27.09.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 4 și poz.11 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al  compartimentului administrativ din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (27.09.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (27.09.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al compartimentului administrativ al Facultății de Mecanică. (27.09.2022)

Rezultat selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de cercetător științific CS I/CS II înfiinţat în afara organigramei TUIASI pentru proiectul cu titlul „Sistem de avertizare seismică cu deblocarea automată a ușilor de intrare prevăzute cu interfon”. (26.09.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (26.09.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz.10 din statul de funcţii al Căminului T17 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (23.09.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de referent de specialitate studii superioare gr.I, poz.1 din statul de funcţii al Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal. (23.09.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare debutant, poz.2 din statul de funcţii al Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal. (23.09.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (22.09.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al compartimentului administrativ al Facultății de Mecanică. (22.09.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de zidar tr.II, poz. 19, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Serviciul de Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (21.09.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator financiar  studii superioare debutant, poz.7 din statul de funcţii al Biroului State Salarii-Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (21.09.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (20.09.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de zidar tr.II, poz. 19, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (20.09.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem gr.I, poz.4, din statul de funcţii al Departamentului de Calculatoare din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. (20.09.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor „Sistem de avertizare seismică cu deblocarea automată a ușilor de intrare prevăzute cu interfon”, depus în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, numărul apelului de proiecte  POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1, având perioada de desfășurare 19.11.2021 – 31.12.2023, cu implementare în TUIASI – Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (20.09.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz.2 din statul de funcţii al Căminului T16 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.09.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului de Marketing Universitar. (19.09.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T7-T8 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.09.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de fochist  tr.I, poz.24 din statul de funcţii al Atelierului Centrale Termice-Compartimentul Întreținere – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului  din cadrul Direcției Generale Administrative. (16.09.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant, pe durată nedeterminată, de lăcătuș mecanic tr.I, poz.3 din statul de funcţii al Departamentului Hidroameliorații și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (16.09.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T7-T8 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (16.09.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului de Marketing Universitar. (16.09.2022)

Probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de zidar tr.II, poz. 19, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (16.09.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz.4 și poz.11 din statul de funcţii al compartimentului administrativ din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (16.09.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz.3, din statul de funcţii al compartimentului administrativ al Facultății de Mecanică. (15.09.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului de Marketing Universitar. (14.09.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T7-T8 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (14.09.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de instalator tr.III, poz.15  din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (14.09.2022)

Procesul de recrutare şi selecţie a personalului realizat, conform Procedurii PO.DRU.04, de către Comisia derecrutare şi selecţie, pentru ocuparea posturilor vacante înfiinţate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul nr. 101071321/02.05.2022, din cadrul Orizont Europa, finanţat prin programul HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05, cu titlul „Boosting Ingenium for Excellence”, acronim BI4E, Director de proiect prof.dr.ing. Irina Lungu. (13.09.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.4, din statul de funcţii al secretariatului Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (13.09.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului de Marketing Universitar. (13.09.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de zidar tr.II, poz.19, din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (09.09.2022)

  • proces verbal

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.8 din statul de funcţii al Căminului T7-T8, din cadrul Direcției Servicii Studențești. (08.09.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de inginer de sistem gr.I, poz.4 din statul de funcţii al Departamentului de Calculatoare din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. (06.09.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.III, poz.2 din statul de funcţii al Compartimentului de Marketing Universitar din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale. (06.09.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz.4 și poz.11 din statul de funcţii al compartimentului administrativ din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (06.09.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare gr.III, poz.5  din statul de funcţii al Biroului Relații Internaționale – Erasmus+ din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale. (02.09.2022)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii  superioare gr.I,poz.1 din statul de funcţii al Compartimentului de Marketing Universitar din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale. (02.09.2022)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.