loader image

Alegeri

Alegeri 2020 – 2024

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va desfășura, conform legislației în vigoare, așa cum este prevăzut în Legea Educației Naționale nr.1/2011, alegeri academice pentru stabilirea structurilor de conducere ale universității, începând cu conducerea departamentelor și terminând cu alegerea rectorului.

Scrutinurile propriu-zise vor avea loc în primele trei luni ale anului 2020, ianuarie-martie, iar durata mandatelor este de patru ani, în intervalul 2020 – 2024.

Pe această pagină veți găsi trimiteri către metodologia internă a universității și legislația națională în ceea ce privește desfășurarea alegerilor, dar și documentele publice cu privire la desfășurarea propriu-zisă a procesului electoral.

Membrii Senatului

Documente finale și procese verbale aferente

Candidatul pentru funcția de rector:

Candidații pentru ocuparea unui loc în Senat:

Concursul de selecție a decanilor


 • Facultatea de Automatică și Calculatoare
 1. Prof. univ. dr. ing. Vasile Ion Manta
 • Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu
 1. Prof. univ. dr. ing. Teodor Măluțan
 2. Prof. univ. dr. ing. Irina Volf
 • Facultatea de Construcții și Instalații
 1. Conf. univ. dr. ing. Vasilică Ciocan
 2. Prof. univ. dr. ing. Dorina Nicolina Isopescu
 3. Șef lucrări dr. ing. George Țăranu
 • Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial
 1. Conf. univ. dr. ing. Bogdan Ciobanu
 2. Prof. univ. dr. ing. Cătălin Gabriel Dumitraș
 • Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”
 1. Conf. univ. dr. ing. Tania Hapurne
 2. Asist. univ. dr. Andrei Purcaru
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
 1. Șef lucrări dr. ing. Cristian Andriesei
 2. Prof. univ. dr. ing. Daniela Tărniceriu
 • Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată
 1. Prof. univ. dr. ing. Marinel Costel Temneanu
 • Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului
 1. Conf. univ. dr. ing. Petru Cercel
 2. Conf. univ. dr. ing. Nicolae Marcoie
 • Facultatea de Mecanică
 1. Prof. univ. dr. ing. Carmen Bujoreanu
 2. Conf. univ. dr. ing. Gelu Ianuș
 • Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
 1. Conf. univ. dr. ing. Gheorghe Bădărău
 2. Conf. univ. dr. ing. Ioniță Iulian
 • Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor
 1. Conf. univ. dr. ing. Stelian Sergiu Maier

Legislație și metodologie

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.