preloder

Alegeri

Alegeri 2020 – 2024

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va desfășura, conform legislației în vigoare, așa cum este prevăzut în Legea Educației Naționale nr.1/2011, alegeri academice pentru stabilirea structurilor de conducere ale universității, începând cu conducerea departamentelor și terminând cu alegerea rectorului.

Scrutinurile propriu-zise vor avea loc în primele trei luni ale anului 2020, ianuarie-martie, iar durata mandatelor este de patru ani, în intervalul 2020 – 2024.

Pe această pagină veți găsi trimiteri către metodologia internă a universității și legislația națională în ceea ce privește desfășurarea alegerilor, dar și documentele publice cu privire la desfășurarea propriu-zisă a procesului electoral.

Documente finale și procese verbale aferente

Legislație și metodologie

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.