loader image

Noiembrie 2022

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcţii al Compartimentului Tehnic – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (29.11.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcţii al Compartimentului Tehnic, Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului, din cadrul Direcției Generale Administrative. (25.11.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.5, din statul de funcţii al Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (25.11.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4 și poz.5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcţii al Compartimentului Achiziții Biroul Achiziții Transport – Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Administrative. (25.11.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4 și poz.5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcţii al Compartimentului Achiziții Biroul Achiziții Transport – Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Administrative. (23.11.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz.8 din statul de funcţii al Biroului Rotaprint  din cadrul Direcției Generale Administrative. (22.11.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea  posturilor vacante, pe durată nedeterminată, de lăcătuș mecanic tr.II (cu atribuții de operator punct termic), poz.10 și poz.11 din statul de funcţii al Compartimentului Întreținere-Atelierul Centrale Termice – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative.(22.11.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4 și poz.5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcţii al Compartimentului Achiziții Biroul Achiziții Transport – Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Administrative. (21.11.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea  posturilor vacante, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz.8 și poz.9 din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (17.11.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.1, din statul de funcţii al Compartimentului Tehnic – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (17.11.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Etică și Integritate Academică. (15.11.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Etică și Integritate Academică. (14.11.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea posturilor vacante de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4 și poz.5 din statul de funcţii al Compartimentului Achiziții-Biroul Achiziții Transport – Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Administrative. (14.11.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.5, din statul de funcții al Serviciul Social al Direcției Servicii Studențești. (11.11.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajarea pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului “DIA-CVET – Developing Innovative and Attractive CVET programmes in industrial shoe production”, Nr. 2020-1-DE02-KA202-007600, finanțat de programul ERASMUS+, aflat în derulare în perioada 01/09/2020 – 31/08/2023. (10.11.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajarea pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului “SHOEDES-New footwear designer qualifications for sustainable products that comply with the emerging demands of circular economy, 2021-1-TR01-KA220-VET-28186, finanțat de programul ERASMUS+, aflat în derulare în perioada 28/02/2022 – 27/02/2025. (10.11.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Etică și Integritate Academică. (10.11.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz.8 din statul de funcţii al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (09.11.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Etică și Integritate Academică. (4.11.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului Achiziții TransportServiciul Achiziții Publice – Direcția Generală Administrativă. (4.11.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 1, din statul de funcții al Compartimentului Tehnic – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (4.11.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului Achiziții Transport –  Serviciul Achiziții Publice – Direcția Generală Administrativă. (2.11.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal. (1.11.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4 și poz.5 din statul de funcţii al Compartimentului Achiziții-Biroul Achiziții Transport – Serviciul Achiziții Publice din cadrul  Direcției Generale Administrative. (1.11.2022)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.