loader image

Octombrie 2022

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului Achiziții Transport –  Serviciul Achiziții Publice – Direcția Generală Administrativă. (31.10.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal. (28.10.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz.4 din statul de funcţii al Biroului de Etică și Integritate Academică. (27.10.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.I, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal. (26.10.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare debutant, poz.7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului State-SalariiServiciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.I, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal. (25.10.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal. (25.10.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare debutant, poz.7, pe durată nedeterminată,normă întreagă, din cadrul Biroului State-SalariiServiciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (24.10.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de magaziner, poz.13, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (24.10.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.III, poz.12, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (24.10.2022)

Rezultat selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1 din statul de funcţii al Biroului Achiziții Transport – Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Administrative. (21.10.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.I, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal (21.10.2022)

Rezultat selecție dosare pentru ocuparea posturilor vacante înfiinţate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul cu titlul „CENTRUL SUPORT PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR NOI ȘI EMERGENTE ACCESS2020”. (21.10.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de magaziner, poz.13, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (21.10.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.III, poz.12, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (21.10.2022)

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de asistent proiect, înfiinţat în afara organigramei TUIASI pentru proiectul cu titlul ”eDIH-DIZ-DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH-MANUFACTURING&SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region”, depus în cadrul Programului Europa Digitală. (20.10.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 10, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T17 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.10.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de fochist tr.I, poz. 24, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului Centrale Termice – Compartimentul Întreținere – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului, Direcția Generală Administrativă. (19.10.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de magaziner, poz.13, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (19.10.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.III, poz.12, pe durată nedeterminată,normă întreagă, din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (19.10.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal. (19.10.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.I, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal. (19.10.2022)

Rezultate selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de asistent proiect, înfiinţat în afara organigramei TUIASI, pentru proiectul cu titlul „eDIH-DIZ-DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH-MANUFACTURING&SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region”, depus în cadrul Programului Europa Digitală. (18.10.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 10, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T17 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (17.10.2022)

În data de 27.10.2022, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.I, al dlui Mihalache George, angajat în funcția de inginer gr.II  la Departamentul  Automatică și Informatică Aplicată din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. (17.10.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare debutant, poz.7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului State-SalariiServiciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (17.10.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Hidroameliorații și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (17.10.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de fochist tr.I, poz. 24, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului Centrale Termice – Compartimentul Întreținere – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului, Direcția Generală Administrativă. (17.10.2022)

Rezultatul final al examenului pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din statul de funcții al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative. (13.10.2022)

În data de 25.10.2022, ora 11.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de analist programator studii medii tr.III, al dlui Vodă Georgian, angajat în funcția de analist programator studii medii debutant la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (13.10.2022)

În data de 25.10.2022, ora 11.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer de sistem gr.II, al dnei Duduman Bianca-Elena, angajată în funcția de inginer de sistem debutant la Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (13.10.2022)

În data de 25.10.2022, ora 11.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer de sistem gr.II, al dlui Alexa Ștefan-Dumitru, angajat în funcția de inginer de sistem debutant la Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (13.10.2022)

În data de 25.10.2022, ora 11.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer de sistem gr.II, al dlui Butnaru Vlăduț, angajat în funcția de operator calculator studii medii tr.III la Biroul Întreținere-Service din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (13.10.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de referent de specialitate studii superioare debutant, poz.4 din statul de funcţii al Biroului de Etică și Integritate Academică. (13.10.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe postul vacantat, aflat în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului/ contractului nr. 245 / 30.04.2020, cu titlul “CENTRUL SUPORT PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR NOI ȘI EMERGENTE”, acronim ACCESS2020, din cadrul Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. (13.10.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de magaziner, poz.13, din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (12.10.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.III, poz.12, din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (12.10.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Hidroameliorații și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (12.10.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T16 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (12.10.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator tr.III, poz. 15, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (11.10.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor „eDIH-DIZ-DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH-MANUFACTURING&SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region”, depus în cadrul Programului Europa Digitală, apel European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01), contract nr. 101083392.

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator tr.III, poz. 15, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.10.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Hidroameliorații și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (10.10.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de fochist tr.I, poz. 24, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului Centrale Termice – Compartimentul Întreținere – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului Direcția Generală Administrativă. (10.10.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 10 din statul de funcţii al Căminului T17 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.10.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.I, poz.1, din statul de funcţii al Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal. (10.10.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.2, din statul de funcţii al Compartimentului Protecția Datelor cu Caracter Personal. (10.10.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de șef birou, poz.1 din statul de funcţii al Biroului Achiziții Transport Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Administrative. (07.10.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator tr.III, poz. 15, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Atelierul de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (07.10.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare debutant, poz.7, din statul de funcţii al Biroului State-Salarii – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (06.10.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.2 din statul de funcţii al Căminului T16 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (05.10.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz.3, din statul de funcţii al Departamentului de Hidroameliorații și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (03.10.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de fochist tr.I, poz.24 din statul de funcţii al Atelierului Centrale Termice – Compartimentul Întreținere – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (03.10.2022)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.