loader image

Iunie 2022

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Tehnic – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (29.06.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.5 din statul de funcţii al Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (29.06.2022)

În data de 11.07.2022, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.II, al drei Brăneanu Mădălina-Ioana, angajată în funcția de secretar studii superioare gr.III la secretariatul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (29.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante, pe durată nedeterminată, de paznic, poz.17, poz.29, poz.36, poz.42 și poz.44 din statul de funcţii al Serviciului de Pază din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. (28.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de șef birou, poz. 1 din statul de funcţii al Biroului Organizare-Normare-Gestiune Baze de Date – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (28.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de casier, poz.7  din statul de funcţii al Biroului Administrare cantină  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (28.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de bucătar tr.IV, poz.6  din statul de funcţii al Cantinei  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (28.06.2022)

În data de 11.07.2022, ora 1100, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr.I, al dnei Mihăeș Anca-Valentina, angajată în funcția de bibliotecar studii superioare gr.II la Serviciul Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI. (28.06.2022)

În data de 11.07.2022, ora 1100, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr.IA, al dnei Vasiliu Speranța-Mihaela, angajată în funcția de bibliotecar studii superioare gr.I la Serviciul Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI. (28.06.2022)

În data de 11.07.2022, ora 1100, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr.I, al dnei Cojocaru Gabriela, angajată în funcția de bibliotecar studii superioare gr.II la Serviciul Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI. (28.06.2022)

În data de 08.07.2022, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.IA, al dlui Butnaru Bogdan-Iulian, angajat în funcția de inginer gr.I la Departamentul de Beton, Materiale, Tehnologie și Management din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (28.06.2022)

În data de 08.07.2022, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.II, al dnei Loghin Raluca, angajată în funcția de secretar studii superioare gr.III la secretariatul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (28.06.2022)

În data de 06.07.2022, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III, al dnei Nicolae Maria-Diana, angajată în funcția de secretar studii superioare debutant la secretariatul  Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (28.06.2022)

Rezultate finale în urma procesului de recrutare şi selecţie a personalului pentru proiectul Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programele de studii doctorale și post‐doctorat/InoHubDoc. (28.06.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de strungar tr.I, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (28.06.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Tehnic – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (28.06.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de strungar tr.I, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (27.06.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Tehnic – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.06.2022)

Rezultate selecție dosare în urma procesului de recrutare şi selecţie a personalului pentru ocuparea posturilor vacante pentru proiectul Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programele de studii doctorale și post‐doctorat/InoHubDoc. (27.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de șef birou, poz.1 din statul de funcţii al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (23.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de șef birou, poz.1 din statul de funcţii al Biroului State-SalariiServiciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (23.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de șef birou, poz.1 din statul de funcţii al Biroului Personal – Serviciul de Evidență a Resurselor Umane din cadrul Direcției Resurse Umane. (23.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4 din statul de funcţii al Biroului de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (23.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de șef serviciu, poz.1 din statul de funcţii al Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (23.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de șef serviciu, poz.1 din statul de funcţii al Serviciului Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (23.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare debutant, poz.16 din statul de funcţii al secretariatului Rectorat. (21.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de șef serviciu, poz.1 din statul de funcţii al Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (21.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de șef serviciu, poz.1 din statul de funcţii al Serviciului Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Administrative. (21.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajarea pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului POCU 993/6/13/153437, cu titlul Rețea de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru  programele de studii doctorale și post‐ doctorat / InoHubDoc. (21.06.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de strungar tr.I, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (21.06.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Tehnic – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (21.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de șef serviciu,  poz.1 din statul de funcţii al Serviciului de Pază TUIASI. (20.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de șef serviciu, poz.1 din statul de funcţii al Serviciului Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (20.06.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (17.06.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de legător manual tr.III, poz. 16, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (16.06.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tâmplar tr.I, poz. 18, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (16.06.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (14.06.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tâmplar tr.I, poz. 18, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (14.06.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de legător manual tr.III, poz. 16, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (14.06.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de strungar tr.I, poz.7, din statul de funcţii al Departamentului de Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (10.06.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.6 din statul de funcţii al Biroului Tehnic – Serviciul Infrastructură Campus  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.06.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr.III,  poz.5 din statul de funcţii al Serviciului  Social  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.06.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (09.06.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Rectorat. (09.06.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de legător manual tr.III, poz. 16, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (09.06.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tâmplar tr.I, poz. 18, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (09.06.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (07.06.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Rectorat. (07.06.2022)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz. 1, din statul de funcții al Departamentului Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (06.06.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de legător manual tr.III, poz. 16, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (06.06.2022)

Selecţia dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de tâmplar tr.I, poz.18 din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.06.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (03.06.2022)

Rezultate probă practică  privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Rectorat. (03.06.2022)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.