loader image

Iunie 2021

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.III, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (29.06.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de legător manual tr.IV, poz. 13, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint  din cadrul Direcției Generale Administrative.(29.06.2021)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de legător manual tr.IV, poz. 13, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (28.06.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr.II, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Hidroameliorații și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (25.06.2021)

În data de 07.07.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.I, al dlui Zvonaru Marius-Răzvan, angajat în funcția de inginer gr.II la Departamentul de Ingineria și Designul Produselor Textile  din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (25.06.2021)

În data de 12.07.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.I, al dnei Elena Nedelcu, angajată în funcția de inginer gr.II la Departamentul de Amenajări și Construcții Hidrotehnice  din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (25.06.2021)

Proces verbal selecție TechJobs – Stagii de practică pentru studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași într-un mediu de lucru real. (24.06.2021).

Rezultate probă scrisă  privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.III, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint  din cadrul Direcției Generale Administrative. (24.06.2021)

Rezultate privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr. II, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Hidroameliorații și Protecția Mediului, din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (23.06.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată,  de secretar studii superioare debutant,  poz.14 din statul de funcţii al secretariatului  Rectoratului. (23.06.2021)

În data de 09.07.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.II, al drei Diana-Alexandra Pavăl, angajată în funcția de secretar studii superioare gr.III la secretariatul Rectoratului. (23.06.2021)

În data de 07.07.2021, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, al dnei Mihaela Boicu, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.III la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (23.06.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru proiectul nr. POCU ID 133398, din cadrul din cadrul Programului Operașional Capital Intern cu numărul de referință 2014RO05M9OP001, finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene – OIPOSDRU, cu titlul TechJobs – Stagii de practică pentru studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași într-un mediu de lucru real. (23.06.2021)

În data de 08.07.2021, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.I, al dlui Ionel Hogaș, angajat în funcția de inginer gr.II la Departamentul de Măsuri Electrice și Materiale Electrotehnice din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (22.06.2021)

În data de 06.07.2021, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.I, al dlui Vasile Tanasă, angajat în funcția de inginer gr.II la Departamentul de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (22.06.2021)

În data de 05.07.2021, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.II, al dnei Cristina Alcaziu, angajată în funcția de secretar studii superioare gr.III la secretariatul Facultății de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”. (22.06.2021)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de legător manual tr.IV, poz.13, din statul de funcţii al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (22.06.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr.II, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Hidroameliorații și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (18.06.2021)

Rezultatele procesului de recrutare și selecție a personalului, pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului/contractului nr. 2SOFT/1.2/44, din cadrul programului „Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020” finanțat prin ENI CBC, cu titlul „Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River”. (17.06.2021)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr.II, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Hidroameliorații și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (16.06.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Căminul T20 – C3 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (16.06.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului/contractului nr. 2SOFT/1.2/44, din cadrul programului „Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020” finanțat prin ENI CBC, cu titlul „Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River”. (15.06.2021)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.III, poz.7, din statul de funcţii al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (15.06.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Căminul T20 – C3 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (15.06.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Căminul T20 – C3 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (11.06.2021)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate gr.II, poz.2, din statul de funcţii al Departamentului de Hidroameliorații și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (09.06.2021)

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 12 posturi vacante în cadrul proiectului tip ROSE – JUNIOR DESIGNER/Acord de grant nr. 119/SGU/PV/II. (09.06.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 9 posturi vacante în cadrul proiectului tip ROSE – Fashion BootCamp/Acord de grant nr. 330/SGU/PV/III. (09.06.2021)

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 12 posturi vacante în cadrul proiectului tip ROSE – Școala de vară Smart Design/Acord de grant nr. 312/SGU/PV/III. (09.06.2021)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.3, din statul de funcţii al Căminului T20-C3 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (04.06.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de legător manual tr.IV, poz.13 din statul de funcţii al  Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (03.06.2021)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.