loader image

Aprilie 2024

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de îngrijitor, poz.2, din statul de funcţii al Compartimentului administrativ –  personal de deservire din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (03.04.2024)

Rezultat selecţie dosare depuse, conform Procedurii PO.DRU.03, de către Comisia derecrutare şi selecţie, pentru ocuparea postului vacant de formator/trainer, înfiinţat în afara organigramei TUIASI pentru proiectul cu titlul Valorisation of Human Capital in the Moroccan and Tunisian Footwear Sector, Acronim VAL, contract  nr.  101128944. (02.04.2024)

Rezultat selecție dosare conform Procedurii PO.DRU.03, de către Comisia derecrutare şi selecţie, pentru ocuparea postului vacant de asistent proiect, înfiinţat în afara organigramei TUIASI pentru proiectul cu titlul ”Vocational Education and Training Learning Factories – Creative and Agile training for Green and Digital transition in Leather Goods sector”, Acronim FACTORY, Contract nr.  KA220-VET-36BD6B35, finantat de Erasmus+ Portugalia. (02.04.2024)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.