loader image

Mai 2022

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (30.05.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Rectorat. (30.05.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de legător manual tr.III, poz.16, din statul de funcţii al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (26.05.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Serviciului de Evidență a Resurselor Umane – Direcția Resurse Umane. (26.05.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.6 din statul de funcţii al Biroului Tehnic – Serviciul  Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (25.05.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de strungar tr.I, poz.7 din statul de funcţii al Departamentului de Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (25.05.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Serviciului de Evidență a Resurselor Umane – Direcția Resurse Umane. (25.05.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Serviciului de Evidență a Resurselor Umane – Direcția Resurse Umane. (24.05.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.2 din statul de funcţii al secretariatului Rectorat TUIASI. (20.05.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.3 din statul de funcţii al secretariatului Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (20.05.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de referent de specialitate studii superioare debutant, poz.1, din statul de funcţii al Departamentului Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (19.05.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de tâmplar tr.I, poz.18 din statul de funcţii al Atelierului de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (17.05.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1, din statul de funcţii al Serviciului de Evidență a Resurselor Umane din cadrul Direcției Resurse Umane. (16.05.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de legător manual tr.III, poz.16 din statul de funcţii al  Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (13.05.2022)

Proces verbal recrutare și selecție personal proiect WiNet@Uni. (11.05.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (10.05.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al compartimentului administrativ din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. (10.05.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Intern de Prevenire și Protecție. (09.05.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (09.05.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al compartimentului administrativ din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. (06.05.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (05.05.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Intern de Prevenire și Protecție. (05.05.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare debutant, poz.2 din statul de funcţii al secretariatului Rectorat. (04.05.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare debutant, poz.3 din statul de funcţii al secretariatului Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (04.05.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al compartimentului administrativ din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. (04.05.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrarea Patrimoniului Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (03.05.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (03.05.2022)

Proces recrutare și selecție proiect WiNet@Uni. (03.05.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de șef serviciu, poz.1 din statul de funcţii al Serviciului de Evidență a Resurselor Umane din cadrul Direcției Resurse Umane. (02.05.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrarea Patrimoniului, Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (02.05.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Intern de Prevenire și Protecție. (02.05.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al compartimentului administrativ din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. (02.05.2022)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.