loader image

Iunie 2023

Rezultate finale în urma organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante de Proiectant sisteme informatice din cadrul proiectului “Mediu colaborativ pentru dezvoltarea arhitecturilor cloud bazate pe OpenStack cu aplicații în CDI”, cod SMIS 124998, depus în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, numărul apelului de proiect POC/398/1/1. (30.06.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de Proiectant sisteme informatice din cadrul proiectului “Mediu colaborativ pentru dezvoltarea arhitecturilor cloud bazate pe OpenStack cu aplicații în CDI”, cod SMIS 124998, depus în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, numărul apelului de proiecte  POC/398/1/1. (28.06.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de inginer debutant, poz.7, din statul de funcţii al Compartimentului Tehnic – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (27.06.2023)

Universitatea Tehnică„Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului “Mediu colaborativ pentru dezvoltarea arhitecturilor cloud bazate pe OpenStack cu aplicații în CDI”. (27.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.III, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al  Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 25, poz.27, poz.28 și poz.29, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Construcții și Instalații – Compartimentul Administrativ. (26.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de electrician tr. I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Întreținere – Atelierul Electric – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (26.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. II, poz. 11 și poz. 12, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Întreținere – Atelierul Centrale Termice Utilități – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (26.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tâmplar tr. I, poz. 4 și poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Întreținere – Atelierul Tâmplărie Construcții – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (26.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de zidar tr. III, poz. 12 și poz. 13, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Întreținere – Atelierul Tâmplărie Construcții – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (26.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de zidar tr. III, poz. 12 și poz. 13, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Întreținere – Atelierul Tâmplărie Construcții – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (23.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tâmplar tr. I, poz. 4 și poz. 5., pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al  Întreținere – Atelierul Tâmplărie Construcții – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (23.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. II, poz. 11 și poz. 12., pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Întreținere – Atelierul Centrale Termice Utilități – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (23.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de electrician tr. I, poz. 1,pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Întreținere – Atelierul Electric – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (23.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 25, poz.27, poz.28 și poz.29, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Construcții și Instalații – Compartimentul Administrativ. (23.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.III, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (23.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al  Departamentului Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (23.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem gr IA, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Asistență Tehnică IT&C – Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției de Informatizare și Comunicații Digitale. (21.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (21.06.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacante de electrician tr. I, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Întreținere – Atelierul Electric – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (21.06.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de zidar tr. III, poz. 12 și poz. 13, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Întreținere – Atelierul Tâmplărie Construcții – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (21.06.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de tâmplar tr. I, poz. 4 și poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Întreținere – Atelierul Tâmplărie Construcții – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (21.06.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de lăcătuș mecanic tr. II, poz. 11 și poz. 12, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Întreținere – Atelierul Centrale Termice Utilități – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (21.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.IV, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului administrativ din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (21.06.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de referent de specialitate gr.III, poz.3, din statul de funcţii al Compartimentului de Marketing Universitar  din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (21.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 17, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI. (20.06.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 25, poz.27, poz.28 și poz.29, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Construcții și Instalații – Compartimentul Administrativ. (20.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem gr.IA, poz.5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Asistență Tehnică IT&C – Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției de Informatizare și Comunicații Digitale. (20.06.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.III, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (20.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poziția 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, Compartimentul Administrativ-Personal de Deservire. (20.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. medii tr.I, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Privat pentru Situatii de Urgență. (19.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de pompier, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Privat pentru Situatii de Urgență. (19.06.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de secretar studii superioare gr.II, poz.4, din statul de funcţii al Biroului Relații Internaționale –  Erasmus+ din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (19.06.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de secretar studii superioare gr.III, poz.5, din statul de funcţii al Biroului Relații Internaționale –  Erasmus+ din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (19.06.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (19.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint – Direcția Generală Administrativă. (19.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poziția 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, Compartimentul Administrativ-Personal de Deservire. (19.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii, tr. I, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcţiei Generale Administrative. (19.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 17, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI. (19.06.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem gr IA, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Asistență Tehnică IT&C – Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției de Informatizare și Comunicații Digitale. (16.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. medii tr.I, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Privat pentru Situatii de Urgență. (16.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de pompier, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Privat pentru Situatii de Urgență. (16.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrativ din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (16.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.III, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al  Direcției Generale Administrative. (16.06.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.IV, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului administrativ din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (16.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 3 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint – Direcția Generală Administrativă. (16.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr. I, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcţiei Generale Administrative. (16.06.2023)

Rezultate probă suplimentară în domeniul tehnologiei informației privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.III, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (16.06.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de zidar tr. III, poz. 12 și poz. 13 din statul de funcţii al Compartimentului Întreținere – Atelierul Tâmplărie Construcții – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (15.06.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de tâmplar tr. I, poz. 4 și poz. 5 din statul de funcţii al Compartimentului Întreținere – Atelierul Tâmplărie Construcții – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (15.06.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de lăcătuș mecanic tr. II, poz. 11 și poz. 12 din statul de funcţii al Compartimentului Întreținere – Atelierul Centrale Termice Utilități – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (15.06.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de electrician tr. I, poz. 1 din statul de funcţii al Compartimentului Întreținere – Atelierul Electric – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (15.06.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poziția 9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, Compartimentul Administrativ-Personal de Deservire. (15.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrativ din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (15.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.III, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al  Direcției Generale Administrative. (15.06.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 7 din statul de funcţii alCăminului T20 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (15.06.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.IV, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului administrativ din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (14.06.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de pompier, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Privat pentru Situatii de Urgență. (14.06.2023)

Rezultate probă pratică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. medii tr.I, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Privat pentru Situatii de Urgență. (14.06.2023)

Rezultate probă suplimentară în domeniul tehnologiei informației privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (14.06.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 17, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI. (14.06.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 3 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint – Direcția Generală Administrativă. (14.06.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr. I, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative (14.06.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 25, poz.27, poz. 28 și poz. 29 din statul de funcţii al Facultății de Construcții și Instalații, Compartimentul Administrativ – Personal de Deservire. (13.06.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr. III, poz. 2 din statul de funcţii al Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.06.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.III, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al  Direcției Generale Administrative. (13.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3 și poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției General Administrativă – Serviciul Tehnic și Administrare Patrimoniului – Compartimentul Administrativ. (13.06.2023)

Răspuns contestații proba scrisă post vacant de secretar studii superioare debutant, Secretariatul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (12.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3 și poz 6., pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției General Administrativă – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului – Compartimentul Administrativ. (12.06.2023)

Rezultatele în urma procesului de recrutare și selecție a personalului pentru proiectul STAR – POCU 829 / 6 / 13 / 142152. (12.06.2023)

Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat treapta I, poz.21 din Statul de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic al Direcției Servicii Studențești-Serviciul Infrastructură Campus-Atelier de Întreținere. (12.06.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. medii tr.I, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Privat pentru Situatii de Urgență. (12.06.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de pompier, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Privat pentru Situatii de Urgență. (12.06.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 3 din statul de funcţii al Departamentului de Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (09.06.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 2, pe durată nedeterminată,normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrativ din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (09.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr.II, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Construcții și Instalații. (09.06.2023)

Rezultate probă suplimentară în domeniul competențelor lingvistice (limba engleză) privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar studii superioare debutant, poz. 17, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Relații cu Publicul din cadrul Bibliotecii TUIASI. (09.06.2023)

Rezultate interviu pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat treapta I, poz.21 din Statul de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic al Direcției Servicii Studențești-Serviciul Infrastructură Campus-Atelier de Întreținere. (09.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Salarizare, din cadrul Direcției Resurse Umane. (08.06.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Secretariatului Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (08.06.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem gr.IA, poz.5, din statul de funcţii al Biroului de Asistență Tehnică IT&C – Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției de Informatizare și Comunicații Digitale. (08.06.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 3 și poz 6., pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției General Administrativă – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului – Compartimentul Administrativ. (08.06.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 9 din statul de funcţii al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, Compartimentul Administrativ – Personal de Deservire. (08.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.I, poz.4 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești-Serviciul Social-Cămin T14. (08.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr.II, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Construcții și Instalații. (08.06.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.3 din statul de funcţii al Biroului Rotaprint – Direcția Generală Administrativă. (07.06.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr. I, poz. 6 din statul de funcţii al Biroului Rotaprint din cadrul Direcţiei Generale Administrative. (07.06.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, treapta I, poz.21 din Statul de funcţii de personal didactic auxiliar si nedidactic al Direcției Servicii Studențești, Serviciul Infrastructură Campus, Atelier de Întreținere. (07.06.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.IV, poz. 1 din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (07.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (07.06.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.I, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești – Serviciul Social – Cămin T14. (07.06.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de electrician tr.I, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului de Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus – Direcția Servicii Studențești. (06.06.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz. 6 din statul de funcţii al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență. (06.06.2023)

Rezultate probă suplimentară în domeniul tehnologiei informației privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Secretariatului Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (06.06.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr.II, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Construcții și Instalații. (06.06.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Departamentului de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (06.06.2023)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.