loader image

Mai 2021

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii medii tr.III, poz.7 din statul de funcţii al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (27.05.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de referent de specialitate studii superioare gr.II, poz.2  la Departamentul de Hidroameliorații și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (24.05.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Căminul T10 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (24.05.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului State-Salarii – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (20.05.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Căminul T10 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (20.05.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz.3 din statul de funcţii al Căminului T20-C3 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (20.05.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului State-Salarii – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (19.05.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Serviciului de Evidență a Resurselor Umane din cadrul Direcției Resurse Umane. (19.05.2021)

Rezultate selecție pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului / contractului nr. 2SOFT/1.2/66, din cadrul programului ”Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020”finanţat prin ENI CBC, cu titlul Research and promotion of highly efficient energy generation through trigeneration by using solar renewable resources for getting electricity, heat and cold and purchasing of equipment, acronim RPTEHC. (19.05.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Căminul T10 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (18.05.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Serviciului de Evidență a Resurselor Umane din cadrul Direcției Resurse Umane. (18.05.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi anunță amânarea probei de interviu din data de 19.05.2021 ora 10.30, organizat ca probă a concursului de ocupare a postului vacant de administrator patrimoniu st. sup. gradul II, din statul de funcţii al Serviciului Salarizare – Direcţia Resurse Umane, pentru data de 19.05.2021, ora 14.30. (18.05.2021)

Rezultate probă practică  privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului State-SalariiServiciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (14.05.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul  Serviciului de Evidență a Resurselor Umane din cadrul Direcției Resurse Umane. (13.05.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului / contractului nr. 2SOFT/1.2/66, din cadrul programului ”Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020” finanţat prin ENI CBC, cu titlul Research and promotion of highly efficient energy generation through trigeneration by using solar renewable resources for getting electricity, heat and cold and purchasing of equipment, acronim RPTEHC. (13.05.2021)

Rezultate probă scrisă  privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul  Biroului State-SalariiServiciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (12.05.2021)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor poz. 3 din statul de funcții al Căminului T10 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.05.2021)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Serviciului de Evidență a Resurselor Umane din cadrul Direcției Resurse Umane. (07.05.2021)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz.4, din statul de funcţii al Biroului State Salarii-Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (05.05.2021)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.