loader image

Iunie 2019

Rezultate finale ale concursului pentru ocuparea postului vacant de expert networking & diseminare pentru activități specifice proiectului CNFIS-FDI-2019-0357. (27.06.2019)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz.1, normă întreagă, perioadă neterminată, la Compartimentul administrativ din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”.

Rezultate probă practică pentru concursul de ocupare a postului vacant de expert networking & diseminare pentru activități specifice proiectului cod CNFIS-FDI-2019-0357 (24.06.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, pe durată nedeterminată, de operator calculator studii medii debutant, poz. 7 și poz. 8, din statul de funcții al Biroului Întreținere-Service din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale (21.06.2019).

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, pe durată nedeterminată, de analist programator studii medii debutant, poz. 7 și poz. 8, din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale (21.06.2019).

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de expert networking & diseminare pentru activități necesare derulării proiectului CNFIS-FDI-2019-0357 (20.06.2019).

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea pozițiilor vacante de responsabil monitorizare tehnică (2 posturi), responsabil monitorizare financiară (1 post) în cadrul proiectului tip POCU – SMARTER 82/3/7/106188, A3.7 (18.06.2019).

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 4, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul administrativ al Facultății de Automatică și Calculatoare (18.06.2019).

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 4, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul administrativ al Facultății de Automatică și Calculatoare (13.06.2019).

Rezultate proba practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 4, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul administrativ al Facultății de Automatică și Calculatoare (10.06.2019).

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, prin Prorectoratul Cercetare, Dezvoltare și Inovare, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Expert networking & diseminare (10.06.2019).

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tâmplar tr. II, poz. 2, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției Servicii Studențești (10.06.2019).

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator șef facultate, poz. 1, la Compartimentul Administrativ din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” (06.06.2019).

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator încălzire tr. I, poz. 5, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției Servicii Studențești la căminul T7-T8 (06.06.2019).

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tâmplar tr. II, poz. 2 din cadrul Direcției Servicii Studențești (06.06.2019).

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de responsabili monitorizare tehnică plan de afaceri start-up-uri și a unui post de responsabil monitorizare financiară start-up-uri (05.06.2019).

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant, durată nedeterminată, de îngrijitor, poz. 4, la compartimentul administrativ al Facultății de Automatică și Calculatoare (04.06.2019).

Rezultate proba practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tâmplar tr. II, poz. 2, din cadrul Direcției Servicii Studențești (04.06.2019).

În data de 14 iunie 2019, ora 10.00, va avea loc concursul de promovare a domnișoarei Brăneanu Mădălina-Ioana din secretar facultate studii superioare debutant poz. 5 în secretar facultate studii superioare gradul III (03.06.2019)

Rezultate proba practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator încălzire tr. I, poz. 5, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Direcției Servicii Studențești la căminul T7-T8 (03.06.2019)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.