loader image

Ianuarie 2023

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.I, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T14 din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (31.01.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.I, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T9 din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (31.01.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.I, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T5 din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (31.01.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T19 – Serviciul Social din cadrul Direcția Servicii Studențești. (31.01.2023)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 30.01.2023 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul secretariatului Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. (31.01.2023)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 27.01.2023 pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare – compartimentul administrativ. (31.01.2023)

Rezultat promovare Horoba Liliana (27.01.2023).

Rezultat promovare Petraru Mădălina (27.01.2023).

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.2  din statul de funcţii al Serviciului Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (27.01.2023)

Rezultat promovare Doroftei Ioan Alexandru (26.01.2023).

Rezultat promovare Popa Alina-Corina (26.01.2023).

Rezultat promovare Nistor Ana Elena (26.01.2023).

Rezultat promovare Cojocariu Alin Ciprian (26.01.2023).

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T19 – Serviciul Social din cadrul Direcția Servicii Studențești. (26.01.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante, pe durată nedeterminată, de ospătar tr.IV, poz.22, poz.23 și poz.24  din statul de funcţii al Biroului Administrare Cantină din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.01.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare debutant, poz.3 din statul de funcţii al  Serviciului  Salarizare  din cadrul Direcției Resurse Umane. (16.01.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant, pe durată nedeterminată, de casier, poz.6  din statul de funcţii al Biroului Administrare Cantină din cadrul Direcției Servicii Studențești. (16.01.2023)

În data de 27.01.2023, ora 12.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr.I, al dlui Vieru-Amărioarei Dumitru-Geanini-Corneliu, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii medii tr.II la compartimentul administrativ al Facultății de Automatică și Calculatoare. (12.01.2023)

În data de 30.01.2023, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III, al dnei Unghianu Elena-Daniela, angajată în funcția de secretar studii superioare debutant la secretariatul Facultății de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”. (12.01.2023)

În data de 25.01.2023, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.I, al dnei Popa Alina-Corina, angajată în funcția de secretar studii superioare gr.II la secretariatul Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (12.01.2023)

În data de 26.01.2023, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, al dnei Petraru Mădălina, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.III la Compartimentul Administrarea Patrimoniului – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (12.01.2023)

În data de 25.01.2023, ora 11.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr.II, al dnei Nistor Elena-Ana, angajată în funcția de administrator financiar studii superioare gr.III la Biroul Financiar-Contabilitate din cadrul Direcției Servicii Studențești. (12.01.2023)

În data de 26.01.2023, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, al dnei Horoba Cătălina-Liliana, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.II la secretariatul Rectoratului. (12.01.2023)

În data de 25.01.2023, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de referent de specialitate studii superioare gr.III, al dlui Doroftei Ioan-Alexandru, angajat în funcția de referent de specialitate studii superioare debutant la compartimentul administrativ al Facultății de Mecanică. (12.01.2023)

În data de 25.01.2023, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de referent de specialitate studii superioare gr.II, al dlui Cojocariu Alin-Ciprian, angajat în funcția de referent de specialitate studii superioare gr.III la Biroul de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (12.01.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative. (12.01.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative. (11.01.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative. (09.01.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr.I,  poz.5 din statul de funcţii al Căminului T19 – Serviciul  Social  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (09.01.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de muncitor necalificat tr.I, poz.6  din statul de funcţii al Căminului T5 din cadrul Direcției Servicii Studențești.
(09.01.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant, pe durată nedeterminată, de muncitor necalificat tr.I, poz.4  din statul de funcţii al Căminului T9 din cadrul Direcției Servicii Studențești.
(09.01.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de muncitor necalificat tr.I, poz.4 din statul de funcţii al Căminului T14 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (09.01.2023)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.