loader image

Februarie 2024

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al  Atelierul Întreținere – Compartimentul Întreținere – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (19.02.2024)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierul Întreținere – Compartimentul Întreținere – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (15.02.2024)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierul Întreținere – Compartimentul Întreținere – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (12.02.2024)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 3 din statul de funcţii al Atelierului Întreținere – Compartimentul Întreținere – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (05.02.2024)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.