loader image

Martie 2019

Selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de paznici, poz. 87 și poz. 88, la Serviciul de Pază Campus Academic. (29.03.2019)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 2, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (25.03.2019)

Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr. I, poz.7, din statul de funcții al Serviciului Pompieri din cadrul Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (21.03.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr.III din statul de funcții al Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial. (21.03.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr.III din statul de funcții al Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial. (20.03.2019)

Rezultate interviu pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz. 7, din statul de funcții al Serviciului Pompieri din cadrul Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.5 din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (19.03.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant  de secretar studii superioare gr.III din statul de funcții al Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial. (19.03.2019)

Rrezultatele probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr. I, poz. 7, din statul de funcții al Serviciului Pompieri din cadrul Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (18.03.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant secretar studii superioare gr. III din statul de funcții al Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial. (15.03.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, pe durată nedeterminată, de administrator financiar studii superioare gr. III, cu atribuții de audit public intern, poz. 2 și poz. 3, din statul de funcții al Compartimentului Audit Public Intern. (15.03.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, pe durată nedeterminată, de paznic, poz. 87 și poz. 88, din statul de funcții al Serviciului de Pază Campus Academic. (14.03.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de strungar tr. I, poz. 7 la Departamentul de Construcții Civile și Industriale din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (13.03.2019)

Rezultate interviu pentru ocuparea postului vacant de strungar tr. I, poz. 7 la Departamentul de Construcții Civile și Industriale cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (12.03.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de inginer debutant, poz. 2, din statul de funcții al Departamentului de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (11.03.2019)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr. I, poz. 7, din statul de funcții al Serviciului Pompieri din cadrul Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (11.03.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant strungar tr.I, poz.7 la Departamentul de Construcții Civile și Industriale din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (08.03.2018)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.1 la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (08.03.2019)

Rezultate interviu pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.1 la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (07.03.2019)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr.III, poz. 2, din statul de funcții al Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial. (07.03.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.II, poz.9, din statul de funcții al compartimentului administrativ-personal de deservire din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (07.03.2019)

Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.1 la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (06.03.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 1, la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (05.03.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.II, poz.9, din statul de funcții al compartimentului administrativ-personal de deservire din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (05.03.2019)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.