loader image

Februarie 2019

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.II, poz.9 din statul de funcții al compartimentului administrativ – personal de deservire din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (28.02.2019)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de strungar tr.I, poz.7 la Departamentul de Contrucții Civile și Industriale din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (28.02.2019)

În data de 18.03.2019, ora 11.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.II, al d-lui Simion Aurel, angajat în funcția de inginer debutant la Departamentul de Polimeri Naturali și Sintetici din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (28.02.2019)

În data de 12.03.2019, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de analist programator studii medii treapta II al domnișoarei Andreea Țăruș, angajată pe postul de analist programator studii medii debutant la Biroul Informatizare. (27.02.2019)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.1 la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (27.02.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii medii tr. I, poz. 7 din statul de funcții al Serviciului Pompieri din cadrul Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (21.02.2019)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr. II, poz. 9 din statul de funcții al compartimentului administrativ – personal de deservire din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (21.02.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare gr. III, poz. 2 din statul de funcții al secretariatului Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial. (20.02.2019)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz. 4 la Biroul de Management și Monitorizare Proiecte de Cercetare din cadrul Direcției de Management și Monitorizare Proiecte. (18.02.2019)

Rezultate interviu pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.4 la Biroul de Management și Monitorizare Proiecte de Cercetare din cadrul Direcției de Management și Monitorizare Proiecte. (15.02.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de strungar, tr.I., poz. 7 din statul de funcții al Departamentului Construcții Civile și Industriale din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (13.02.2019)

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.4 la Biroul de Management și Monitorizare Proiecte de Cercetare din cadrul Direcției de Management și Monitorizare Proiecte. (12.02.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz. 2 de la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului – personal de deservire. (12.02.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz.1 in statul de funcții al Serviciului Administrativ Patrimoniu al Direcției Generale Administrative. (11.02.2019)

Rezultatele finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar studii superioare gr.III cu atribuții de audit public intern, poz.2 și poz.3 din statul de funcții al Compartimentului de Audit Public Intern. (11.02.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz. 2 de la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului – personal de deservire. (08.02.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar studii superioare gr. III cu atribuții de audit public intern, poz.2 și poz.3 din statul de funcții al Compartimentului de Audit Public Intern. (07.02.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de muncitor necalificat tr.II, poz.9 din statul de funcții al compartimentul administrativ – personal de deservire din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz. 2 la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului – personal de deservire. (06.02.2019)

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar studii superioare gr.III cu atribuții de audit public intern, poz.2 și poz.3 din statul de funcții al Compartimentului de Audit Public Intern. (05.02.2019)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.4 la Biroul de Management și Monitorizare Proiecte de Cercetare din cadrul Direcției de Management și Monitorizare Proiecte. (04.02.2019)

În data de 12.02.2019, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.I, al domnului Butnaru Bogdan-Iulian, angajat în funcția de inginer gr. II la Departamentul de Beton, Materiale, Tehnologie și Management din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (01.02.2019)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.