loader image

Octombrie 2018

Selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz.9 și poz. 11 la căminele T3-T4 și T7-T8, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (31.10.2018)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 10, la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrativă. (30.10.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitorpoz.18 la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (29.10.2018)

Rezultate finale al examenului organizat în data de 29.10.2018 pentru promovarea în grade / trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Administrativă Patrimoniu – Direcția Generală Administrativă. (29.10.2018)

Rezultate finale al examenului organizat în data de 29.10.2018 pentru promovarea în grade / trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Achiziții Transport – Direcția Generală Administrativă. (29.10.2018)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 10, la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrativă. (26.10.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de inginer de sistem debutantpoz.9 din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (26.10.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță modificarea zilei de desfășurare a examenului de promovare din funcția de administrator patrimoniu SSD grad III în funcția de administrator patrimoniu SS grad III a domnului Zacornea Viorel, din data de 26.10.2018, ora 09.00, în data de 29.10.2018, ora 09.00

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 10 la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (24.10.2018)

♦ Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 10 la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (18.10.2018)

borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor, poz. 11la Căminul T3-T4și îngrijitor, poz. 9, la Căminul T7-T8 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (17.10.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță modificarea locului de desfășurare a probei scrise a concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 10 de la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative, din data de 17.10.2018 de la Sala de Consiliu DGA, corpul T, et. 1, cam. C-101, la Sala de Conferințe A-03, corpul T, parter. Modificarea este justificată de motive obiective care țin de numărul concurenților admiși la proba scrisă. (16.10.2018)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 10, din statul de funcții alServiciului Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (11.10.2018)

La data de 26.10.2018, ora 09.00, la sediul Serviciului Administrativ Patrimoniu va avea loc examenul de promovare din funcția de administrator patrimoniu SSD grad III în funcția de administrator patrimoniu SS grad III a domnului Zacornea Viorel. (10.10.2018)

În data de 29.10.2018, de la ora 09.00, la Sala de Ședințe a Consiliului de Administrație C-101, etaj I, Imobil T – Rectorat, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator studii superioare gr. I a salariatei ec. Bejan Oana Claudia, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr. II, în cadrul Serviciului Achiziții Transport. (10.10.2018)

În data de 15.10.2018, ora 10.00 la sediul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale din nodul de comunicații Data Center, va avea loc examenul de promovare din funcția de operator calculator debutant, în cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale, în funcția superioară de inginer de sistem, gradul II, a salariatului Prăjescu Alexandru Emilian. (03.10.2018)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.5, din statul de funcții al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. – 01.10.2018

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.