loader image

Februarie 2022

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.II, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (28.02.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de director resurse umane, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Direcției Resurse Umane TUIASI. (25.02.2022)

Rezultatele în urma procesului de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe postul vacant din echipa de implementare în cadrul proiectului tip POC ID 107417/2020 cu titlul ”Centru suport pentru elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare cu finanțare internațională în domeniul tehnologiilor noi și emergente”, director proiect Conf.dr.ing. Nicolae Lucanu. (25.02.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe postul vacant din echipa de implementare în cadrul proiectului tip POC ID 107417/2020 cu titlul ”Centru suport pentru elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare cu finanțare internațională în domeniul tehnologiilor noi și emergente”, director proiect Conf.dr.ing. Nicolae Lucanu. (23.02.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 15, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Rectoratului. (23.02.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz.1, din statul de funcţii al compartimentului administrativ al Facultății de Mecanică. (23.02.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului cu titlul „Stagii de PRACTICă performante pentru studenții Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași – PRACTIC”. (23.02.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare debutant, poz.6 din statul de funcţii al secretariatului Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (23.02.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 15, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Rectoratului. (22.02.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de Director Resurse Umane, poz.1, din statul de funcţii al Direcției Resurse Umane. (21.02.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 19, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrativ Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (21.02.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.II, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (21.02.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 19, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrativ Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (18.02.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4 din statul de funcţii al Biroului de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (18.02.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”. (17.02.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 15, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Rectoratului. (17.02.2022)

Urmare a cererii nr. 5190/16.02.2022, prin care se contestă rezultatul obținut la proba scrisă susținută în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz.19, de către concurentul cu nr.dosar 2278, comisia de soluționare a contestațiilor întrunită în termen legal, procedând la recorectarea lucrării scrise, a stabilit următorul rezultat. (17.02.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi anunță amânarea interviului din data de 17.02.2022, ora 900, care constituie probă a concursului pentru ocuparea  postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz.19  din statul  de funcţii al  Compartimentului  Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative, pentru ziua de vineri, 18.02.2022, ora 900, în locația stabilită inițial.

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”. (16.02.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de tehnician tr.I, poz.4 din statul de funcţii al Departamentului de Sisteme de Producție Digitale din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (15.02.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 19, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrativ Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (15.02.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 15, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Rectoratului. (11.02.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”. (11.02.2022)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.II, poz.4 din statul de funcţii al Serviciului Social  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (11.02.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz. 12, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative. (08.02.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator șef facultate, poz.1, la compartimentul administrativ din cadrul Facultății de Mecanică. (08.02.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Facultății de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”. (07.02.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz. 12, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative. (07.02.2022)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz.19, din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (07.02.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T13 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (04.02.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de Director Resurse Umane, poz.1 din statul de funcţii al Direcției Resurse Umane. (03.02.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.15 din statul de funcţii al secretariatului Rectoratului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. (03.02.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T13 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (03.02.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bucătar tr.IV, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (03.02.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz. 12, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative. (01.02.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T13 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (01.02.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inginer de sistem debutant, poz. 6, poz.7 și poz.8 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (01.02.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de analist programator studii medii debutant, poz. 3, poz.5, poz.6 și poz.8 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (01.02.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de paznic, poz. 3 și poz. 19 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului de Pază TUIASI. (01.02.2022)

Rezultatele finale în urma procesului procesului de recrutare şi selecţie a personalului, realizat conform Procedurii PO.DRU.04, de către Comisia de recrutare şi selecţie, pentru ocuparea posturilor vacante înfiinţate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul nr. POCU 626/6/13/131181/2020, cu titlul “Inserția absolvenților prin stagii de pregătire PRACtică moderne și eficiente din cadrul Universității TEHnice Gheorghe Asachi din Iași, pe piața muncii-PRACTEH”. (01.02.2022)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.