loader image

Octombrie 2019

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (31.10.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (31.10.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz. 8 din statul de funcții al Căminului T5-T6, îngrijitor, poz. 8 din statul de funcții al Căminului T17 și îngrijitor, poz. 5 din statul de funcții al Căminului T18 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (30.10.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz. 2, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (29.10.2019)

Comisia de soluționare a contestațiilor întrunită la data de 28.10.2019 pentru analizarea contestației depuse înaintată de domnul Radu Cristian-Vasile, referitor la rezultatul selecție dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, din statul de funcții al Biroului Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești, respinge contestația. (29.10.2019)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician trIA, poz.1, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (28.10.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr.I, poz.5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere, din cadrul Facultății de Mecanică. (28.10.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii medii tr.III, poz. 1 din statul de funcții al compartimentului administrativ-personal de deservire din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (28.10.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Mecanică. (25.10.2019)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 8, din statul de funcții al Biroului Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (24.10.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Mecanică. (22.10.2019)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată de administrator patrimoniu studii superioare gr. I., poz. 2 din statul de funcții al Biroului Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (22.10.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de auditor gr.I, poz.1 din statul de funcții al Compartimentului de Audit Public Intern. (18.10.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de bibliotecar studii superioare gr. I A, poz. 6 din statul de funcții al Serviciului Organizarea Fondului de Documente. Schimb intern și internațional din cadrul Bibliotecii Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. (18.10.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de auditor gr.I, poz.1 din statul de funcții al Compartimentului de Audit Public Intern. – (17.10.2019)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant, pe durată nederminată instalator încălzire tr.I, poz.8 din statul de funcții al Căminului T7-T8 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (16.10.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de șef birou, poz. 1, din statul de funcții al Biroului Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (16.10.2019)

În data de 30.10.2019, ora 10.00 va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer de sistem, gradul II, al domnului Adrian Popa, angajat pe postul de analist programator studii medii debutant în cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale, Direcția Informatizare și Comunicații Digitale. (16.10.2019)

În data de 30.10.2019, ora 10.00 va avea loc examenul de promovare pe postul de analist programator studii superioare, gradul II, al domnișoarei Andreea Țăruș, angajată pe postul de analist programator studii medii treapta II în cadrul Biroului Informatizare, Direcția Informatizare și Comunicații Digitale. (16.10.2019)

În data de 30.10.2019, ora 10.00 va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer de sistem, gradul II, al domnului Ștefan-Emanuel Boldeanu, angajat pe postul de inginer de sistem debutant în cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale, Direcția Informatizare și Comunicații Digitale. (16.10.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de auditor gr. I, poz. 1 din statul de funcții al Compartimentului de Audit Public Intern. (15.10.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță amânarea concursului din data de 25.10.2019, ora 10.00 pentru ocuparea postului contractual vacant, pe durată nedeterminată, de analist programator studii superioare gr. II, poz. 4 la Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale și reprogramarea acestuia în ziua de 30.10.2019, ora 10.00. (15.10.2019)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 5, la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Mecanică. (11.10.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată, de tehnician tr. IA, poz. 1 la Departamentul de Inginerie Organică, Biochimică și Alimentară din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (10.10.2019)

În data de 24.10.2019, ora 10.00, la sediul Departamentului Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gradul I A, a salariatei Perdevară Mihaela, angajată în funcția de inginer I, în cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. (09.10.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 8 din statul de funcții al Biroul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (08.10.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncitor necalificat tr.II, poz.9 din statul de funcții al compartimentului administrativ – personal de deservire al Facultății de Electronică și Tehnologia Informației. (07.10.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncitor necalificat tr. II, poz. 9 din statul de funcții al compartimentului administrativ – personal de deservire al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (04.10.2019)

În data de 18.10.2019, ora 12.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr. IA al doamnei Olaru Mihaela, angajată în funcția de inginer gr. I la Facultatea de Arhitectură, în cadrul Departamentului Urbanism. (04.10.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 2, din statul de funcții al Biroului Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (04.10.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, de analist programator studii superioare gr. II, poz. 4, din statul de funcții al Serviciului de Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (03.10.2019)

Rezultate proba practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncitor necalificat tr. II, poz. 9 din statul de funcții al compartimentului administrativ – personal de deservire al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (02.10.2019)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.