loader image

Aprilie 2020

În data de 15.04.2020, ora 10.00 va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr. II al domnului Dragoș Ungureanu, angajat în funcția de inginer debutant la Departamentul de Construcții Civile și Industriale din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (03.04.2020)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.