loader image

Decembrie 2018

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare gr.I, poz.5, din statul de funcții al Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (19.12.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante, pe durată nedeterminată, de administrator financiar studii superioare gr.III cu atribuții de audit public internpoz.2 și poz.3 din statul de funcții al Compartimentului Audit Public Intern. (19.12.2018)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.4, la administrația Facultății de Mecanică. (19.12.2018)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.4, la administrația Facultății de Mecanică. (17.12.2018)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz.7, la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (14.12.2018)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.4, la administrația Facultății de Mecanică. (13.12.2018)

Rezultatele finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor poz.4la Compartimentul administrativ – personal de deservire alFacultății de Știința și Ingineria Materialelor. (12.12.2018)

Rezultatele probei scrise privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 4 la administrațiaFacultății de Mecanică. (11.12.2018)

În data de 20.12.2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr.I, al d-nei Galan Anca Larisa, angajată în funcția de administrator financiar studii superioare gr. II la Biroul Oragnizare-Normare-Gestiune Baze de Date din cadrul Direcției Resurse Umane. (10.12.2018)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 4, la Compartimentul administrativ-personal de deservire aFacultății de Știința și Ingineria Materialelor. (10.12.2018)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. II, poz. 5 la Departamentul de Ingineria Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului. (10.12.2018)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 7, la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (07.12.2018)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. II, poz. 5 la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (06.12.2018)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 4 la Compartimentul administrativ-personal de deservire al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (05.12.2018)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (04.12.2018)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 4, la administrația Facultății de Mecanică. (03.12.2018)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. II, poz. 5 la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (03.12.2018)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.