loader image

Iulie 2019

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea unui număr de 18 posturi vacante în cadrul proiectului POCU cod SMIS 122333Oferte educaționale noi și flexibile în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic conforme cu cerințele pieții muncii în schimbare, necesare implementării activităților proiectului, pentru perioada 1 august 2019 – 31 ianuarie 2022.

Rezultate finale pentru ocuparea posturilor vacante de analist programator studii medii debutant, poz. 7 și poz.8, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (23.07.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de operator calculator studii medii debutant, poz. 7 și poz. 8, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Biroul Întreținere-Service din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (23.07.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de operator calculator studii medii debutant, poz. 7 și poz. 8, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Biroul Întreținere-Service din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (22.07.2019)

Rezultate interviu pentru ocuparea posturilor vacante de analist programator studii medii debutant, poz. 7 și poz.8, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (22.07.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de operator calculator studii medii debutant, poz. 7 și poz. 8, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Biroul Întreținere-Service din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (18.07.2019)

Rezultate probă practică pentru ocuparea posturilor vacante de analist programator studii medii debutant, poz. 7 și poz.8, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (18.07.2019)

În data de 29.07.2019, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr. II, al domnișoarei Dascălu Andreea-Vasilica, angajată în funcția de inginer debutant la Departamentul de Căi de Comunicații și Fundații din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (17.07.2019)

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea posturilor vacante de analist programator studii medii debutant, poz. 7 și poz.8, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (16.07.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de operator calculator studii medii debutant, poz. 7 și poz. 8, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Biroul Întreținere-Service din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (16.07.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 18 posturi vacante în cadrul proiectului POCU cod SMIS 122333Oferte educaționale noi și flexibile în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic conforme cu cerințele pieții muncii în schimbare, necesare implementării activităților proiectului, pentru perioada 1 august 2019 – 31 ianuarie 2022.

În data de 25.07.2019, ora 9.00, va avea loc examenul de promvoare pe postul de secretar studii superioare gr. II, al doamnei Pravăț Geanina Constanța, angajată în funcția de secretar studii superioare gr. III la Biroul de Relații Internaționale – Erasmus + din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. (15.07.2019)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de analist programator studii medii debutant, poz. 7 și poz.8, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (09.07.2019)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de operator calculator studii medii debutant, poz. 7 și poz. 8, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Biroul Întreținere-Service din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (09.07.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz.1, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul administrativ din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”. (08.07.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz. 1, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul administrativ din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (05.07.2019)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz.1, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul administrativ din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (03.07.2019)

În data de 15.07.2019, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii scurtă durată gr. III al doamnei Mihai Alina, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii medii tr. I la Biroul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.07.2019)

În data de 15.07.2019, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, al doamnei Costea Marusia, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr. II la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (02.07.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz. 1, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul administrativ din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (01.07.2019)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.