loader image

Septembrie 2023

Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții de personal didactic auxiliar si nedidactic al Departamentului  de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (29.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de lăcătuș mecanic tr.IV, poz.14 din statul de funcţii al Compartimentului Întreținere-Atelierul Centrale Termice Utilități – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (29.09.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr.I, din cadrul Biroului Personal – Serviciul E.R.U. – Direcția Resurse Umane. (29.09.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de inginer gr.I, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Departamentul de Inginerie Chimică. (29.09.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T5-T6 din cadrul Serviciului Social – DSS. (29.09.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T5-T6 din cadrul Serviciului Social – DSS. (29.09.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz.7, din statul de funcţii al Căminului T20 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (28.09.2023)

Rezultate interviu pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții de personal didactic auxiliar si nedidactic al Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (28.09.2023)

Rezultate interviu pentru ocuparea postului vacant de secretar st.sup. debutant, poz.5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții de personal didactic auxiliar si nedidactic al Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (28.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează, în data de 11.10.2023, ora 09.00, în Sala de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr.III , al Alexandrei-Maria Isachi, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii medii debutant la Biroul de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Resurse Umane. (27.09.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T5-T6 din cadrul Serviciului Social- D.S.S. (27.09.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T5-T6 din cadrul Serviciului Social – DSS. (27.09.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 2, din statul de funcţii al Căminului T15 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.09.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant,poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții de personal didactic auxiliar si nedidactic al Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (26.09.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții de personal didactic auxiliar si nedidactic al Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (26.09.2023)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III din cadrul secretariatului Rectorat. (26.09.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de casier, poz. 10, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Administrare Cantină – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (26.09.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de casier, poz. 10, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Administrare Cantină – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (25.09.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (25.09.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Căminului T5-T6 din cadrul Serviciului Social – D.S.S. (25.09.2023)

Rezultat selecție dosare în urma procesului de recrutare şi selecţie a personalului realizat, conform Procedurii PO.DRU.04, de către Comisia derecrutare şi selecţie, pentru ocuparea posturilor vacante înfiinţate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul nr. 400/390076/26.11.2021, finanţat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, cu titlul “Cercetarea și realizarea unor soluții inovative de monitorizare a consumurilor în instalațiile tehnice utilizând inteligența artificială”, Responsabil de proiect conf.dr.ing. Adrian Iulian Brezulianu. (25.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de electrician tr.I,  poz.8, din statul de funcţii al Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus  din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (22.09.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (21.09.2023)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de casier, poz. 10, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Administrare Cantină – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (21.09.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de inginer gr. II, din cadrul Departamentului de Ingineria Instalațiilor – Facultatea de Construcții și Instalații. (21.09.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, din cadrul Biroului State-Salarii – Serviciul Salarizare – Direcția Resurse Umane. (20.09.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr.I, din cadrul Biroului State-Salarii – Serviciul Salarizare – Direcția Resurse Umane. (20.09.2023)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr.III, din cadrul Biroului State-Salarii – Serviciul Salarizare – Direcția Resurse Umane. (20.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de instalator sanitar tr.I,  poz.17, din statul de funcţii al Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (20.09.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 5 din statul de funcţii alCăminului T5-T6 din cadrul Serviciului Social – Direcția Servicii Studențești. (20.09.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr. II, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. (20.09.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.09.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr.I, din cadrul Serviciului Organizarea Fondului de Documente din cadrul Bibliotecii TUIASI. (19.09.2023)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III, din cadrul secretariatului Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (19.09.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative. (19.09.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al  Compartimentului Administrativ al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (19.09.2023)

Rezultate probă suplimentară în domeniul tehnologiei informației privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar st.sup. debutant, poz.5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din Statul de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic al Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (19.09.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr. II, din cadrul Compartimentului Administrativ – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (19.09.2023)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de muncitor necalificat tr. I, din cadrul Compartimentului Administrativ – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (19.09.2023)

Rezultate probă suplimentară în domeniul tehnologiei informației privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din Statul de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic al Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (19.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe postul vacantat, aflat în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului/ contractului nr. 400/390076/26.11.2021, cu titlul “Cercetarea și realizarea unor soluții inovative de monitorizare a consumurilor în instalațiile tehnice utilizând inteligența artificială”, din cadrul Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. (18.09.2023)

Rezultat selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3 din statul de funcţii al Căminului T5-T6 din cadrul Serviciului Social – Direcția Servicii Studențești. (18.09.2023)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III, din cadrul secretariatului Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (15.09.2023)

În data de 28.09.2023, ora 800, la sediul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.I  al dnei  Bandrabur Ancuța-Roxana, angajată în funcția de inginer gr.II  la Departamentul de Inginerie Chimică. (15.09.2023)

În data de 28.09.2023, ora 1100, în Sala de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr.I al drei Nastasă Roxana-Oana, angajată în funcția de administrator financiar studii superioare gr.II la Biroul Personal – Serviciul de Evidență a Resurselor Umane din cadrul Direcției Resurse Umane. (15.09.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative. (15.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de tâmplar tr.I, poz.22, din statul de funcţii al Atelierului Întreținere – Serviciul Infrastructură Campus  din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (15.09.2023)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, din cadrul Biroului Achiziții Transport – Serviciul Achiziții Publice, Direcția Generală Administrativă. (15.09.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al  Compartimentului Administrativ al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (15.09.2023)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.5 din Statul de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic al Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (14.09.2023)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz.4 din Statul de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic al Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (14.09.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de casier, poz. 11 din statul de funcţii al Biroului Administrare Cantină – Serviciul Social  din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (14.09.2023)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de casier, poz. 10 din statul de funcţii al Biroului Administrare Cantină – Serviciul Social  din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (14.09.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrativ al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial (13.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de ospătar tr.IV, poz.26, din statul de funcţii al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (13.09.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative. (13.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de îngrijitor, poz.2, din statul de funcţii al Căminului T15 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (12.09.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz. 6 din statul de funcţii al Serviciului Social din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (08.09.2023)

Universtatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează, în data de 22.09.2023, ora 10.00, în Sala mica Rectorat – camera B-109, corpul T, et.1, examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III al Mirelei-Ionela Munteanu, angajată în funcția de secretar studii superioare debutant la Secretariatul Rectoratului. (08.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de ospătar tr.IV, poz.25, din statul de funcţii al Cantinei  din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (07.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de ospătar tr.IV, poz.24, din statul de funcţii al Cantinei  din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (07.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează, în data de 21.09.2023, ora 10.00, la sediul Facultății de Construcții și Instalații, examenul de promovare pe postul de inginer gr.II al lui Mihai Vartic, angajat în funcția de tehnician tr.IA la Departamentul de Ingineria Instalațiilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (07.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează, în data de 20.09.2023, ora 10.00, în Sala de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.I , al Feliciei-Ionela Lemnaru, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, la Biroul State-Salarii – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (06.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează, în data de 20.09.2023, ora 09.30, în Sala de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr.III  al Cristinei Bereghici, angajată în funcția de administrator financiar studii superioare debutant la Biroul State-Salarii – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (06.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează, în data de 20.09.2023, ora 10.00, în Sala de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr.I  al Ionelei-Mădălina Cujbă, angajată în funcția de administrator financiar studii superioare, gr.II la Biroul State-Salarii – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (06.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează, în data de 20.09.2023, ora 10.00, la sediul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.II  al Angelicăi-Iuliana Popa, angajată în funcția de secretar studii superioare gr.III la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.  (06.09.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator șef facultate, poz. 1 din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (05.09.2023)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz. 1 din statul de funcţii al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative. (05.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de ospătar tr.IV, poz.22, din statul de funcţii al Cantinei  din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (05.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de ospătar tr.IV, poz.23, din statul de funcţii al Cantinei  din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (05.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de îngrijitor, poz.5, din statul de funcţii al Căminului T5-T6 din cadrul Serviciului Social – Direcția Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (05.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează, în data de 18.09.2023, ora 9.00, la sediul Bibliotecii TUIASI – Serviciul Organizarea Fondului de Documente, examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr.I , al Georgetei Țugulea, angajată în funcția de bibliotecar studii superioare gr.II la Serviciul Organizarea Fondului de Documente. (04.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează, în data de 18.09.2023, ora 11.00, la sediul Facultății de Construcții de Mașini și Managment Industrial, examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III  al Dianei Giosanu, angajată în funcția de secretar studii superioare debutant la secretariatul Facultății de Construcții de Mașini și Mangamant Industrial. (04.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează, în data de 18.09.2023, de la ora 13.00, la sediul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, examenul de promovare pe postul de muncitor necalificat tr.I, al lui Ciobanu Petru, angajat în funcția de muncitor necalificat tr.I la  Compartimentul Administrativ din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (04.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 18.09.2023, ora 10.00, la sediul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr.II, al Mihaelei Pașcu, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii medii tr.III la Compartimentul Administrativ din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (04.09.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de îngrijitor, poz.3, din statul de funcţii al Căminului T5-T6 din cadrul Serviciului Social – Direcția Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (01.09.2023)

În data de 15.09.2023, ora 900, în Sala  de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III  al domnului Crețescu George angajat în funcția de administrator patrimoniu studii superioare debutant la Biroul Achiziții Transport – Serviciul Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Administrative. (01.09.2023)

În data de 15.09.2023, ora 1000, la sediul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III al drei Lungu Marcela, angajată în funcția de secretar studii superioare debutant la secretariatul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (01.09.2023)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.