loader image

Mai 2020

Universitatea Tehnică anunță suspendarea oricăror tipuri de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic și suspendarea examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului didactic auxiliar și nedidactic, inclusiv a celor aflate în desfășurare.

În data de 28.05.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr. I al doamnei Scripcariu Ana-Maria, angajată în funcția de secretar studii superioare gr. II la secretariatul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (14.05.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post de responsabil strategii dezvoltare locală a antreprenoriatului. (13.05.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi de responsabil monitorizare start-up-uri. (13.05.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Specialist managementul proiectelor. (13.05.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Specialist DPI și consultanță mediu de afaceri. (13.05.2020)

În data de 25.05.2020, ora 09.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr. I al doamnei Pricop Mihaela – Laura, angajată în funcția de administrator financiar studii superioare gr. II la Biroul Organizare – Normare – Gestiune Baze de date – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (12.05.2020)

În data de 21.05.2020, ora 09.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator financiar studii superioare gr.II, al domnișoarei Nastasă Roxana-Oana, angajată în funcția de administrator financiar studii superioare gr. III la Biroul Personal – Serviciul de Evidență a Resurselor Umane din cadrul Direcției Resurse Umane. (08.05.2020)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.