loader image

Iulie 2022

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.4 din statul de funcţii al Compartimentului Achiziții-Biroul Achiziții Transport – Serviciul Achiziții Publice  din cadrul Direcției Generale Administrative. (29.07.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant,  poz.7 din statul de funcţii al Compartimentului Tehnic – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (29.07.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (27.07.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de paznic, poz.17, poz.29, poz.36, poz.42 și poz.44pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului de Pază TUIASI. (25.07.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Statistică  din cadrul Direcției Generale Administrative. (25.07.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de casier, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (22.07.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bucătar tr.IV, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (22.07.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de paznic, poz.17, poz.29, poz.36, poz.42 și poz.44pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului de Pază TUIASI. (22.07.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul  Biroului Organizare-Normare-Gestiune Baze de Date Serviciul Salarizare – Direcția Resurse Umane. (22.07.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul  Biroului Rotaprint – Direcția Generală Administrativă. (22.07.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul  Biroului State-Salarii Serviciul Salarizare – Direcția Resurse Umane. (21.07.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul  Biroului Rotaprint – Direcția Generală Administrativă. (21.07.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de casier, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (21.07.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bucătar tr.IV, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (21.07.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul  Biroului Organizare-Normare-Gestiune Baze de Date Serviciul Salarizare – Direcția Resurse Umane. (21.07.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 16, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Rectorat. (21.07.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de paznic, poz.17, poz.29, poz.36, poz.42 și poz.44pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului de Pază TUIASI. (20.07.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (20.07.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 16, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Rectorat. (20.07.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Social – Direcția Servicii Studențești. (20.07.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Infrastructură Campus –  Direcția Servicii Studențești. (20.07.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul  Biroului State-Salarii Serviciul Salarizare – Direcția Resurse Umane. (20.07.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului Personal –  Serviciul E.R.U. – Direcția Resurse Umane. (20.07.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului Organizare-Normare-Gestiune Baze de Date Serviciul Salarizare – Direcția Resurse Umane. (19.07.2022)

Rezultat interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului Personal –  Serviciul E.R.U. – Direcția Resurse Umane. (19.07.2022)

Rezultat interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Infrastructură Campus – Direcția Servicii Studențești. (19.07.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de casier, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.07.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bucătar tr.IV, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.07.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 16, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Rectorat. (19.07.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.3 din statul de funcţii al Compartimentului Tehnic – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului  din cadrul  Direcției Generale Administrative. (18.07.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de inginer debutant, poz.7 din statul de funcţii al Compartimentului Tehnic – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului  din cadrul  Direcției Generale Administrative. (18.07.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată,  de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.5  din statul de funcţii al Compartimentului Achiziții-Biroul Achiziții Transport – Serviciul Achiziții Publice din cadrul  Direcției Generale Administrative. (18.07.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.4 din statul de funcţii al Compartimentului Achiziții-Biroul Achiziții Transport – Serviciul Achiziții Publice din cadrul  Direcției Generale Administrative. (18.07.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul  Biroului Rotaprint – Direcția Generală Administrativă. (18.07.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul  Serviciului Salarizare – Direcția Resurse Umane. (18.07.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului State-Salarii Serviciul Salarizare – Direcția Resurse Umane. (18.07.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Social –  Direcția Servicii Studențești. (18.07.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului – Direcția Generală Administrativă. (18.07.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Serviciului Achiziții Publice – Direcția Generală Administrativă. (18.07.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului de Statistică din cadrul Direcției Generale Administrative. (18.07.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 15.07.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual administrator patrimoniu studii superioare, grad de încadrare debutant, grad pe care promovează gr. III, din cadrul Direcției Generale Administrative – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului-Compartimentul Tehnic. (18.07.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 15.07.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual administrator patrimoniu studii superioare, grad de încadrare gr. II, grad pe care promovează gr. I, din cadrul Direcției Generale Administrative – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului-Compartimentul Întreținere-Atelier Tâmplărie Construcții. (18.07.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 15.07.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual administrator patrimoniu studii medii, treapta de încadrare tr. III, treaptă pe care promovează tr. II, din cadrul Direcției Generale Administrative – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului-Compartimentul Tehnic. (18.07.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 15.07.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual administrator patrimoniu studii superioare, grad de încadrare gr. II, grad pe care promovează gr. I, din cadrul Direcției Generale Administrative – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului-Compartimentul Tehnic. (18.07.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Serviciului Salarizare – Direcția Resurse Umane. (15.07.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Serviciului Achiziții Publice – Direcția Generală Administrativă. (15.07.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul  Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului – Direcția Generală Administrativă. (15.07.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Biroului Personal –  Serviciul E.R.U. – Direcția Resurse Umane. (15.07.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Infrastructură Campus –  Direcția Servicii Studențești. (15.07.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 16, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al secretariatului Rectorat. (14.07.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Social – Direcția Servicii Studențești. (14.07.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului de Pază TUIASI. (14.07.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului – Direcția Generală Administrativă. (13.07.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Serviciului Achiziții Publice – Direcția Generală Administrativă. (13.07.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului de Pază TUIASI. (13.07.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea posturilor vacante de paznic, poz.17, poz.29, poz.36, poz.42 și poz.44 din statul de funcţii al Serviciului de Pază din cadrul TUIASI. (12.07.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din cadrul Serviciului Salarizare – Direcția Resurse Umane. (12.07.2022)

Rezultatele în urma selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de casier, poz.7 din statul de funcţii al Biroului Administrare cantină din cadrul Direcției Servicii Studențești. (12.07.2022)

Rezultatele în urma selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de bucătar tr.IV, poz.6 din statul de funcţii al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (12.07.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 11.07.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual bibliotecar studii superioare, grad de încadrare gr. I, grad pe care promovează gr.IA din cadrul Direcției Generale Administrative – Biblioteca TUIASI – Serviciul Relații cu Publicul. (12.07.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 11.07.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual, bibliotecar studii superioare, grad de încadrare gr. II, grad pe care promovează gr.I din cadrul Direcției Generale Administrative – Biblioteca TUIASI – Serviciul Relații cu Publicul. (12.07.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 11.07.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției Generale Administrative – Biblioteca TUIASIServiciul Relații cu Publicul. (12.07.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 08.07.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor – secretariat. (11.07.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 08.07.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Construcții și Instalații – Departamentul Beton, Materiale, Tehnologie și Management. (11.07.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului de Pază TUIASI. (11.07.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1 din statul de funcţii al Biroului Organizare-Normare-Gestiune Baze de Date – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (11.07.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1 din statul de funcţii al Biroului State-Salarii – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (11.07.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1 din statul de funcţii al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (11.07.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1, din statul de funcţii al Serviciului Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (07.07.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de șef birou, poz.1 din statul de funcţii al Biroului Personal – Serviciul E.R.U. din cadrul Direcției Resurse Umane. (07.07.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4, din statul de funcţii al Biroului de Statistică din cadrul Direcției  Generale Administrative. (07.07.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 06.07.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Departamentului pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (07.07.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Social – Direcția Servicii Studențești. (06.07.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.16 din statul de funcţii al secretariatului Rectorat TUIASI. (06.07.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1 din statul de funcţii al Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (06.07.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1 din statul de funcţii al Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (05.07.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1 din statul de funcţii al Serviciului Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Administrative. (05.07.2022)

Rezultatele selecției dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1 din statul de funcţii al Serviciului Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (04.07.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, poz.1 din statul de funcţii al Serviciului de Pază din cadrul TUIASI. (04.07.2022)

În data de 15.07.2022, ora 1100, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, al dlui Vișan George, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii superioare debutant  la Compartimentul Tehnic – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului  din cadrul Direcției Generale Administrative.

În data de 15.07.2022, ora 1100, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, al dlui Tuluc Costel, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.II  la Compartimentul Întreținere – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului  din cadrul Direcției Generale Administrative.

În data de 15.07.2022, ora 1100, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr.II, al dnei Serea Daniela, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii medii tr.III  la Compartimentul Tehnic – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului  din cadrul Direcției Generale Administrative.

În data de 15.07.2022, ora 1100, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, al dnei Chiriac Elena-Alina, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.II la Compartimentul Tehnic – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (01.07.2022)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.